10.09.2016 T.C. Ankara Asliye 20.Hukuk Mahkemesi’nden

basliksiz-1

T.C.ANKARA ASLİYE 20.HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2016/ 317 KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ankara ili Keçiören ilçesi, Bağlum Mahallesi
MEVKİİ : Civcivyatağı mevkii
PAFTA NO : H29C16B2
ADA NO :
PARSEL NO : 218
VASFI : Tarla
YÜZ ÖLÇÜMÜ : 9880
MALİKLERİNİN
ADI SOYADI : YAKUP KELEŞ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Ankara İli, Keçiören ilçesi, Bağlum Mahallesi, 218 parsel sayılı taşınmazda davalıya ait toplam 1332,44 m2 hissesinin irtifak hakkı bedelinin tespiti ve davacı kurum adına daimi irtifak hakkı kurulması ve tescilinin davacı kurum adına yapılmasına dair karar verilmesini talep etmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı kurum, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2016/317 esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.