KA�lA�A�daroAYlu’nun yeni “A TakA�mA�”

KA�lA�A�daroAYlu, partisinin 36. OlaAYan KurultayA� sonrasA�nda “A TakA�mA�”nA� belirledi. Buna gA�re, Parti A�rgA?tA? ve A�rgA?t YA�netiminden Sorumlu Genel BaAYkan YardA�mcA�lA�AYA� ile Parti SA�zcA?lA?AYA? gA�revine Tezcan getirildi

ANKARA -A�CHP Genel BaAYkanA� Kemal KA�lA�A�daroAYlu, partisinin 36. OlaAYan KurultayA� sonrasA�nda birlikte gA�rev yapacaAYA� Merkez YA�netim Kurulu (MYK) A?yelerini belirledi.
CHP BasA�n Biriminden yapA�lan yazA�lA� aA�A�klamaya gA�re, KA�lA�A�daroAYlu, 13 olan MYK A?yesi sayA�sA�nA� 18’e A�A�kardA�.
Parti A�rgA?tA? ve A�rgA?t YA�netimi ile Parti SA�zcA?lA?AYA? gA�revini BA?lent Tezcan’a veren KA�lA�A�daroAYlu,A�BasA�nla A�liAYkiler ve Kurumsal A�letiAYimden Sorumlu Genel BaAYkan YardA�mcA�lA�AYA�na Tuncay A�zkan’A�,A�Halkla A�liAYkilerden Sorumlu Genel BaAYkan YardA�mcA�lA�AYA�na ise Gamze AkkuAY A�lgezdi’yi getirdi.
Partinin Genel SekreterliAYi iA�in Mehmet Akif HamzaA�ebi’yi gA�revlendiren KA�lA�A�daroAYlu,A�Bilgi ve A�letiAYim Teknolojilerinden Sorumlu Genel BaAYkan YardA�mcA�sA� olarak Onursal AdA�gA?zel’i atadA�. KA�lA�A�daroAYlu’nun “A TakA�mA�”nda, GA?lizar BiA�er KaracaA�DoAYa HaklarA�ndan, Muharrem ErkekA�Hukuk PolitikalarA�ndan, A?nal A�evikA�zA�Kamu Diplomasisinden, Faik A�ztrakA�Sosyal Politikalardan, Fethi AA�A�kel iseA�Arge-Bilim YA�netim ve KA?ltA?r Platformu’ndan Sorumlu Genel BaAYkan YardA�mcA�sA� olarak yer buldu.
Eski MYK’den 9 isim bulunuyor
Partinin yeni MYK’sinde eski MYK’den 9 isim bulunuyor.A�Bu kapsamda, yeni dA�nemde,A�Parti A�rgA?tA? ve A�rgA?t YA�netiminden Sorumlu Genel BaAYkan YardA�mcA�lA�AYA� gA�revini yA?rA?tecek Tezcan, Parti SA�zcA?lA?AYA?ne devam edecek. DA�AY A�liAYkilerden Sorumlu Genel BaAYkan YardA�mcA�sA� A�ztA?rk YA�lmaz,A�Ekonomi PolitikalarA�ndan Sorumlu Genel BaAYkan YardA�mcA�sA� Aykut ErdoAYdu,A�A�dari ve Mali A�AYlerden Sorumlu Genel BaAYkan YardA�mcA�sA� Haluk KoA�,A�A�AYA�i SendikalarA�, Meslek OdalarA� ve Sivil Toplum KuruluAYlarA�ndan Sorumlu Genel BaAYkan YardA�mcA�sA� Veli AAYbaba, A�AYveren SendikalarA� ve Odalardan Sorumlu Genel BaAYkan YardA�mcA�sA� A�etin Osman Budak ileA�Yerel YA�netim PolitikalarA�ndan Sorumlu Genel BaAYkan YardA�mcA�sA� Seyit Torun da mevcut gA�revlerini sA?rdA?recek.
Bundan A�nceki MYK’de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel BaAYkan YadA�mcA�lA�AYA�nA� yA?rA?ten Lale KarabA�yA�k’aA�EAYitim PolitikalarA�ndan Sorumlu Genel BaAYkan YardA�mcA�lA�AYA� gA�revi verildi. Parti A�rgA?tA?, A�rgA?t YA�netimleri ve YurtdA�AYA� A�rgA?tlenmelerden Sorumlu olan Tekin BingA�l ise yeni dA�nemdeA�A�nsan HaklarA�ndan Sorumlu Genel BaAYkan YardA�mcA�lA�AYA� yapacak.
5 yeni Genel BaAYkan YardA�mcA�lA�AYA�
Yeni yapA�lanmada, A�nsan ve DoAYa HaklarA�ndan Sorumlu Genel BaAYkan YardA�mcA�lA�AYA�, “A�nsan HaklarA�” ve “DoAYa HaklarA�” adA�yla iki ayrA� genel baAYkan yardA�mcA�lA�AYA�na dA�nA?AYA?rken, Kamu Diplomasisi ve EAYitim PolitikalarA� ileA�Arge-Bilim YA�netim ve KA?ltA?r Platformu’ndan Sorumlu Genel BaAYkan YardA�mcA�lA�klarA� ihdas edildi.