“1,5 milyon şoför tekrar kayıt altına alınmalı”

Şoförlüğü meslek edinmiş yaklaşık 1,5 milyona yakın kişinin tekrar odalara üye olabilmesi için 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’ndaki vergi mükellefiyeti şartının yasal değişiklikle kaldırılması çalışmalarının devam ettiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Eski 507 sayılı yasadaki gibi üye olma şartları tekrar sağlanırsa yaşanan sıkıntı çözülecektir. En önemlisi şoförlük mesleği mesleksizlerin mesleği olmaktan çıkarılarak saygın bir yapıya kavuşturulacaktır” dedi.
-“ŞOFÖRLERE ÜYELİK VERİLİRSE KAYITDIŞILIK ORTADAN KALKAR”
2005 yılında çıkarılan 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu ile 507 sayılı yasadaki uygulamanın kaldırılması üzerine ticari araç sahibi olmayan ve vergi mükellefiyet kaydı bulunmayan şoförlerin oda kayıtlarının silindiğini kaydeden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni düzenleme ile sadece üzerine kayıtlı araç bulunan ve vergi mükellefi olan şoförler meslek odalarına kayıt yaptırabiliyor. Bu şartın dışındaki şoförler ise direksiyonuna geçtikleri aracın çalışan işçisi olarak kabul ediliyor. Yeni yapılacak yasa düzenlemesi vergi mükellefiyeti şartı kaldırılarak meslek odalarına kayıtlı olmayan şoförlerin önündeki engel kalkmış olacak. Böylece anayasanın eşitlik ilkesi de ihlal edilmemiş olacak” diye konuştu.
-“KAYIT ALTINA ALMAK MESLEĞİN İTİBARINI ARTIRACAK”
Kayıt dışında olan şoförlerin kayıt altına alınması için gereken çalışmaların yapıldığının altını çizen Palandöken, “Bir mesleğin tanımlanmasında esas olan mesleki beceridir. Esnaf ve sanatkârlık mesleği de belirli pratik ve teorik eğitimlerle kazanılan meslek adıdır. Vergi mükellefi olmak veya olmamak bir mesleğin belirleyici unsuru olarak düşünülmemeli. Odaya kayıt için vergi mükellefiyeti şart olmamalıdır. Vergi Usul Kanununa göre vergi mükellefiyeti, esnaflar için fiilen işe başladıktan sonra oluşmaktadır. Odaya kayıt için potansiyel vergi mükellefi olma yeterli görülmelidir. Şoförlük, kişisel bilgi ve beceriyi gerektiren ve bedeni çalışmaya dayanan bir meslek dalıdır. Meslek Kuruluşlarının en önemli işlevlerinden birisi, ‘Meslek ahlakını’ üyelerinde oluşturmak, geliştirmek, denetlemek ve sahip çıkmaktır. Ticari kuruluş vasfındaki eğitim merkezlerinin meslek ahlakını ve bilincini oluşturmasını beklemek gerçekçi değildir. Bugün şoförlerin denetimi başlı başına sorun teşkil ediyor. Özellikle şehir içi yolcu taşımacılığında yeterli şoför eğitiminden ve denetiminden söz etmek mümkün değildir. Şoförlük mesleğine ilişkin yapılacak düzenlemeler karayolu ulaşımı ve trafik güvenliği açısından da faydalı olacaktır” şeklinde söyledi.
-“2005 YILINDAN BERİ TEK ŞOFÖR KAYDI YOK”
2005 Yılında getirilen düzenlemenin ardından şoförlerin kayıtlarının sürekli silindiğini ve bugüne kadar tek bir şoför kaydının yapılmadığına dikkat çeken Palandöken, “Düzenlemenin hayata geçmesiyle şoförlük mesleği daha etkili bir denetime ve eğitime tabi tutulacaktır. Şoförlerin kayıt altına alınmasıyla can ve mal güvenliği sorunları da ortadan kalkacaktır. Son yaşanan olaylar kayıt altına almanın ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Şoförlerin kayıt altına alınmasıyla, odalarımızda mesleki eğitimlerden yararlanma imkanı da kolaylaşacak” dedi.