2016’nın “yükselen” 10 teknolojisi belirlendi

ANKARA – Küresel sorunlara yenilikçi çözümler üreten, insan hayatını kolaylaştırarak endüstriyel dönüşüme ve ekonomiye katkı sunan, yılın 10 önemli teknolojisi belirlendi.
Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan raporda, bu yılın yükselen 10 teknolojisi arasında ilk sırada “nano sensörler ve nano-nesnelerin interneti” yer alırken, bunu “gelecek nesil bataryalar”, “ödemelerde blok zinciri” ve “iki boyutlu materyaller” izledi.
Gelişen diğer teknolojiler de sırasıyla “sürücüsüz otomobiller”, “çip organlar”, “perovskit güneş pilleri”, “açık yapay ekosistemler”, “optogenetikler”, “metobolik sistem mühendisliği” olarak belirlendi.
Rapora göre, 2020 yılına kadar 50 milyar cihazın internete erişiminin sağlanması öngörülürken, nanometre ölçeğine kadar küçültülen sensörler aracılığıyla insan vücudu da dahil olmak üzere şehirler, evler ve fabrikalar hakkında daha detaylı bilgiler, daha ucuz ve anlık alınabilecek. Bu teknoloji tıp bilimi başta olmak üzere tarım ve enerji gibi birçok sektöre katkı sağlayacak.
Gelecek nesil bataryalarla da yenilebilir enerji kaynaklarına alternatif oluşturulacak. Bataryalarla enerji depolamada sodyum alüminyum ve çinko kullanılarak uzak yerleşim mekanları için temiz, güvenilir ve gece gündüz enerji kaynağı sağlanacak.
Ödeme sistemlerinde Bitcoin’in de altyapısını oluşturan hızlı ve güvenli blok zinciri sistemi ile para transferleri bankalara gerek kalmadan online olarak güvenli bir şekilde yapılabilecek.
Kimyasallar, bitkilerden üretilebilecek
Düşen üretim masraflarından dolayı artık iki boyutlu materyaller de insan hayatında daha çok kullanılmaya başlanacak. Sürücüsüz otomobil teknolojileri ile çevre kirliliği azalacak, yaşlıların yaşam kalitesi artacak ve ekonomiye katkı sağlanacak. Çip organlar ile de tıbbi ve ilaç deneyleri için gerçek organlar yerine çiplerin kullanımı mümkün hale gelecek.
Geleneksel silisyum güneş hücrelerinden daha ucuz, yüksek verimli bir alternatif güneş hücresi olan “perovskite güneş hücreleri” ile düşük maliyetli, yüksek verimli enerji sağlanırken, dijital yardımcı sistem olarak geliştirilen “açık yapay ekosistem” ile de kişilerin randevularından, kıyafet seçimine kadar birçok alanda danışmanlık hizmeti verilecek.
Beyin hücrelerini ışıkla kontrol etmeye yarayan yeni bilim alanı optogenetik sayesinde, sinir sistemi bozuklukları, Parkinson hastalığı, kronik ağrı, görme hasarı ve depresyon gibi sağlık sorunlarına yeni tedavi imkanı sunulacak.
Sistem metabolik mühendisliği ile de birçok kimyasal, artık fosil yakıtlar yerine bitkilerden üretilebilecek. Biyobazlı kimyasal üretim de küresel iklime ve ekonomiye olumlu katkı sağlayacak. ​