2017’de genA� nA?fusun yA?zde 43,3’A? iAYgA?cA?nde yer aldA�

ANKARA -A�TA?rkiye’de geA�en yA�l genA� nA?fusun iAYgA?cA?ne katA�lma oranA� yA?zde 43,3 olarak belirlendi.
TA?rkiye A�statistik Kurumundan (TA?A�K) yapA�lan aA�A�klamaya gA�re, “A�AYgA?cA? A�statistikleri 2017 yA�lA� sonuA�larA�” A�erA�evesinde,A�TA?rkiyea��de 11 milyon 875 bin kiAYi 15-24 yaAY grubundaki genA�lerden oluAYtu. GenA� nA?fusun yA?zde 34,3’A?nA? istihdamda olanlar, yA?zde 9’unu ise iAYsizler oluAYturdu.
GenA�lerin iAYgA?cA?ne katA�lma oranA� geA�en yA�l yA?zde 43,3, istihdam oranA� yA?zde 34,3, iAYsizlik oranA� ise yA?zde 20,8 olarak hesaplandA�.
GenA� nA?fusun yA?zde 56,7a��sini oluAYturan iAYgA?cA? dA�AYA�ndakilerin A�nemli bir bA�lA?mA?nA? ise eAYitimdeki genA�ler oluAYturdu.A�GeA�en yA�l istihdamdaki genA�lerin yA?zdeA�51,6’sA� hizmet, yA?zde 21,2’si sanayi, yA?zde 18’iA�tarA�m ve yA?zde 9,2’si inAYaat sektA�rA?nde A�alA�AYtA�.
A�stihdam edilen genA�lerin yA?zde 25,8’i hizmet ve satA�AY elemanA� olarak A�alA�AYanlar, yA?zde 20,6’sA� nitelik gerektirmeyen iAYlerde A�alA�AYanlar, yA?zde 16,7’si ise A�sanatkarlar ve ilgili iAYlerde A�alA�AYanlardan oluAYtu.
Meslek gruplarA�na gA�re, genA� iAYsizlerin yA?zde 29,3a��A? hizmet ve satA�AY elemanA�, yA?zde 17a��si profesyonel meslek mensubu, yA?zde 16,3a��A? bA?ro ve mA?AYteri hizmeti elemanA� olarak iAY ararken, geri kalan yA?zde 37,4a��A? ise diAYer meslek gruplarA�nda iAY arayA�AYA�nda bulundu.
A�AY arayan genA�lerin yA?zde 96,6a��sA� A?cretli iAY talebinde bulunurken, yA?zde 95,7’si tam zamanlA�, yA?zde 3,6’sA� yarA� zamanlA� iAY aradA�AYA�nA�, yA?zde 0,8’i ise aradA�klarA� iAYin tam zamanlA� veya yarA� zamanlA� olmasA�nA�n fark etmediAYini beyan etti.