2017’de her öğrenciye haftada 2 gün kuru üzüm dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek okullarda 2017 yılında her öğrenciye haftada 2 gün, 25’er gramlık paketlerde çekirdeksiz kuru üzüm dağıtılacak.
Bakanlar Kurulunun “Okullarda Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Kararı” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ortaklaşa yürüteceği program kapsamında gelecek yıl anaokulu, uygulama sınıfı, temel eğitim birinci kademe (ilkokul) öğrencilerine kuru meyve tüketim alışkanlığının kazandırılması, öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunularak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanması amacıyla kuru üzüm temini ile dağıtımına ilişkin esaslar belirlendi.
Program kapsamında yer alan özel eğitim kurumları (anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve temel eğitim birinci kademe) öğrencileri, dağıtımı yapılacak kuru üzüme eşdeğer miktarda kuru üzüm tüketmeleri halinde, velilerin isteği esas alınarak dağıtım kapsamı dışında tutulacak.
Karara göre, ilgili okullara kuru üzüm temini ve dağıtımını Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği sağlayacak.
Bu kapsamda gerekli eğitim ve tanıtım etkinlikleri ile materyallerinin temini, dağıtımı, yayım ve iletişim faaliyetleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından yapılacak.

Alım, teslimat ve dağıtım
Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek okullarda 2017 yılında her öğrenciye haftada 2 gün, 25’er gramlık paketler halinde, 9 numara kalitede olmak üzere sultani çekirdeksiz kuru üzüm dağıtılacak.
Dağıtımı yapılacak kuru üzüm ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması gereken hususlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenerek Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine bildirilecek.
Kuru Üzüm Komisyonu kurulacak
İllerde ilgili vali yardımcısı başkanlığında, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il halk sağlığı müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü ile tarım kredi kooperatifleri temsilcilerinden oluşan ve kuru üzümün il içinde sevkiyat organizasyonu ile kontrolünden sorumlu “İl Okul Kuru Üzüm Komisyonu” kurulacak. Kuru üzüm dağıtım programı bu komisyonun koordinasyonunda yürütülecek. Komisyonun sekretaryası il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak.
Aile hekimleri, öğretmenler veya veliler tarafından kuru üzüme karşı duyarlılığı tespit edilen ve kuru üzüm tüketimini kabul etmeyen öğrenciler okul idarelerince dağıtım kapsamı dışında tutulacak.
Okulların kayıtlı öğrenci sayılarındaki değişiklik, öğrenci devamsızlığı, resmi tatil hava koşulları, mahalli düzeyde eğilime geçici olarak ara verilmesi gibi çeşitli nedenlerle dağıtımı yapılamayan kuru üzümler, program kapsamında yer alan diğer kurumlardaki veli izni olan öğrencilere öncelik verilmek üzere, komisyonun uygun görüşü alınarak nakliyesi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından karşılanmak üzere okul idarelerince mahallinde değerlendirilecek.
Karara ilişkin denetimler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yerine getirilecek.