2019 yılı beklentilerimiz

Heyecan Nazlı VEZİROĞLU 

1 Ocak 2019 sabahı, yüreğimizi ısıtan kış güneşiyle, yeni umutlarla uyanabildik. Yeni yıl, yeni dilekler, hedefler ve ümitlerle, kapımızı çaldı. Acaba, kaç evsiz ve işsiz yeni umutlar peşinde uyanabildi?
Fiziksel, finansal ve beşeri kaynakların en işlevsel biçimde kullanılarak işgücü piyasasına daha çok katılımın sağlanabileceği, global ekonomik krizlerin azaldığı bir yıl diliyorum. Nitelikli kadınlarımızın yerel ve uluslararası siyaset sahnesinde,doğru yer ve zamanda değerlendirilebileceği, verimli bir yıl diliyorum. Çalışmak istedikleri halde, iş bulamayan nitelikli yetişkinlerin ümitlerinin tükenmemesini diliyorum. Diplomatik zaferlerin, insancıl yaklaşımlarla taçlandırıldığı bir yıl olsun.
Sivil toplum kuruluşlarında gerçekleşen sosyal sorumluluk projelerinin, çoğaltılmasını; girişimcilik ruhunun, toplumun her kesimine yayılmasını, içtenlikle diliyorum.Dünya siyasetinde, eksilen diyalog ve uzlaşı kültürünün canlandırılmasını, yürekten isterim.
Sivil toplum kuruluşları, toplumun geleceğine yatırım yapıyorlar…Toplumun sesleri olarak,kamuya yararlı projelerinin, 2019 da, toplam kalite yönetimi ile değerlendirilmesini isterim.Eğer, bilgisayarın bir tuşuna basıp, Kanada, Uzak Doğu ve Afrika ile iletişim kurabiliyorsak, bir tuşla, ticaret yapabiliyorsak, bu dijital çağ gerçeğidir. Bütün Dünya, tek bir iletişim ortamına dönüştü. Güzel Türkiye’min, 2019’da;Avrupa ve Ortadoğu›nun güçlü iletişim merkezlerinden biri olarak, bölgesel ve uluslararası itilafların çözümünde öncü olacağını ümit ediyorum.
Eğitim alanında, çocuklarımıza ve gençlerimize, uygarlığın ortak değerlerini tanıtıp benimsetmek gerekir. Bilgisayar ve enformasyon teknolojilerini öğrenmeleri önemli. Ama,mesele, düşünmeyi ve analiz etmeyi öğretmek. Bilgisayarda olmayan yetenekleri bulmak, bir araya getirmek önemli.
2019, yeni başlangıçların yılı olabilir. Yaratıcılık ve İnnovasyon Merkezleri oluşturulabilir. Buluş gerçekleştirenlere, patent alımında, kolaylıklar sağlanabilir. Teknolojideki hızlı değişim, bilgi çağının dinamikleri, bizlerin kullandığı enstrümanların da değişmesiyle, hayat tarzlarımızı etkiliyor. Hizmet, sermaye, emek ve malların serbest dolaşımının düzenli olarak sağlanabilmesi için, kaynak ve teknolojinin transferi gerekiyor.Dünya ile bütünleşme için, hepsi birbirine bağlı ve komplike. Ümitliyim, genç ve dinamik ruhlu yetişkinlerin oluşturduğu yeni plan ve projelerden, ümitliyim iletişim, eğitim ve inovasyondan…
Yeni yılda, güzel dostluklara kapınızı açın; hobilerinize sarılın; bir çocuk sevindirin, yardımlaşın, kırgınlıklarınızı unutun. Dünyada geçerli tek bir dil var : sevgi. . . Şükran duygusunu hissedin, yaşamın değerini bilin. Herşeye rağmen, hayatın bize sunduğu güzellikler için şükredelim. Zor zamanlarda ümidimizi kaybetmeyelim.
2019, hayatınıza yeni bir soluk ve renk getirmesi temennilerimle…