43 kahraman A�ocuk lA�semi maskesini attA�

YA?zde 95a��lik baAYarA� oranA�yla, mucizeler diyarA� LA�SEV

LA�semili A�ocuklar VakfA� (LA�SEV) tarafA�ndan kurulan ve tamamA� baAYA�AYlarla inAYa edilen LA�SANTE A�ocuk ve YetiAYkin Hastanesia��nde gA�rdA?kleri iki yA�llA�k tedavinin ardA�ndan saAYlA�AYA�na kavuAYan 43 minik, dA?zenlenen anlamlA� etkinlikte tedavi sA?resi boyunca taktA�klarA� maskelerini attA�, 2018 yA�lA� itibariyle LA�SEVa��in baAYarA� oranA� %95a��e ulaAYtA�

HABER VE FOTOAzRAFLAR / DA�CLE KAVAK EKMEKCA� (ANKARA) – LA�SANTE Hastanesia�� nde gerA�ekleAYtirilen tA�rene, LA�SEV YA�netim Kurulu BaAYkanA� Dr. A?stA?n Ezer, LA�SEV A�alA�AYanlarA� ve gA�nA?llA?leri, hastane personeli, lA�semili A�ocuklar ve aileleri katA�ldA�. LA�semi hastalA�AYA�yla olan mA?cadelelerini yenerek bu mutluluAYu aileleriyle ve LA�SEV gA�nA?llA?leriyle paylaAYan 43 kahramanA�n maske attA�AYA� tA�rende, A�ocuklarA�n tedavi sA?recinden iyileAYme sA?recine olan hikA?yeleri fotoAYraf sergisiyle anlatA�ldA�, LA�SANTEa��deki tedavileri baAYarA�lA� olan A�ocuklar eAYlenirken aileleri duygusal anlar yaAYadA�. a�?Hepimiz birimiz, birimiz hepimiza�? LA�SEV ilkesiyle baAYlayan aA�A�lA�AY konuAYmasA�, yardA�msever ve iyiliksever birA�ok baAYA�AYA�A� ve gA�nA?llA?ye teAYekkA?rle son buldu.
a�?Mucizeler diyarA� LA�SEVa�?
Partide, zorlu bir mA?cadeleyi yenen kahramanlar A�ocuklar hazA�rladA�klarA� vals gA�sterisini sunarken, maskelerini atan kA�z A�ocuklarA� babalarA�yla lirik dans gA�sterisini katA�lA�mcA�larA�n beAYenisine sundu. Tedavisi henA?z devam eden arkadaAYlarA�na umut vermek amacA�yla AYarkA�lar sA�yleyen 43 kahraman, a�?Hepimizin hastanesi mucizeler diyarA� LA�SEVa�?, a�?LA�SANTEa��de LA�SEV ile iyileAYtim, sA�ra sendea�? mesajA�nA� verdiler. LA�semi hastalA�AYA�nA� atlatan arkadaAYlarA�ndan moral depolayan lA�semili A�ocuklar ve aileleri, 43 kahramanA�n lA�semi hastalA�AYA�nA� nasA�l yendiAYini ailelerden dinlediler.
a�?LA�SEV bize dA?nyalarA� verdia�?
Maskesini atarak saAYlA�AYA�na kavuAYan A�ocuklardan Aysun Karacaa��nA�n annesi A�AYretmen Nevin Karaca, lA�semili A�ocuk annelerinin adA�na yaptA�AYA� konuAYmada, LA�SEV ve gA�nA?llA?leri sayesinde tA?m yA?zlerin gA?lA?p minik kalplerin attA�AYA�nA� sA�yledi. a�?Ay kA�zA�m Aysu kA�zA�ma�? diye seslendiAYi 26 aylA�k kA�zA�na koyulan lA�semi teAYhisiyle yA�kA�ldA�klarA�nA� ve A�stanbula��daki tedavi sA?resince yA�prandA�klarA�nA� belirten Karaca, a�?deneyimli doktorlarA�, tertemiz hastanesi, saAYlA�klA� yiyecekleri ve kA�y evleriyle her imkA?nA� sunan LA�SEVa��in A�lA?mA?n kA�yA�sA�ndaki yavrularA�na umut A�AYA�AYA� olduAYunu ifade etti. Korku dolu gA�zlerle adA�m attA�klarA� LA�SANTEa��de gA?len gA�zlerle karAYA�landA�klarA�nA� belirten Karaca, A�ocuklarA�nA�n bu hastalA�AYA� yendiAYini ve bugA?n katA�ldA�klarA� maske atma tA�reniyle bu baAYarA�yA� taA�landA�rdA�klarA�nA� bildirdi. Karacaa��nA�n konuAYmasA� salondaki herkesi hA?zA?nlendirirken, iyileAYen kA�zlarA�nA�n hikA?yesi lA�semiyle mA?cadele eden aileleri umutlandA�rdA�.
Ezer: a�?%100 baAYarA�ya ulaAYarak dA?nyaya TA?rka��A?n bilimselliAYini gA�stereceAYiza�?
LA�SEV YA�netim Kurulu BaAYkanA� Dr. A?stA?n Ezer etkinlik sA�rasA�nda yaptA�AYA� konuAYmada, A�ocuklarA�n tedavilerinin bitmesinin ve saAYlA�klA� bir hayata kavuAYmalarA�nA�n kendileri iA�in paha biA�ilemez bir mutluluk olduAYunu ifade etti. Ezer, 1998 yA�lA�nda A�ocuklarA� lA�semi hastalA�AYA�na teslim etmek istemeyen A?A� doktor ve A�ocuAYu lA�semiden vefat etmiAY, A�ocuAYu lA�semi tedavisi gA�ren iki babanA�n el ele vererek kurduAYu bu vakfA�n, dA?nyanA�n her yerinde konuAYulan, A�zenilen, tebrik ve takdir edilen bir kuruluAY haline geldiAYini belirtti. LA�semi hastalA�AYA�nA� yenen A�ocuklarA� birer kahraman olarak en A?st yerlerde gA�rmek istediAYini belirten Ezer, a�?BugA?n bu kadar A�ocuAYu bir araya getirerek maske atabilen dA?nyada baAYka bir kuruluAY yok. 2014 yA�lA� iA�in aA�A�klanan baAYarA� oranA�mA�z %92 iken, 2018 yA�lA� baAYarA�mA�z %95a��e ulaAYtA�. Biz %100a��A? yakalayarak bA?tA?n dA?nyaya TA?rka��A?n gA?cA?nA? ve TA?rka��A?n bilimselliAYini gA�stereceAYiza�? dedi.
BugA?n burada olmalarA�na neden olan gerA�ek kahramanlarA�n bA?yA?k bir dA?AYmana karAYA� savaAYan A�ocuklar olduAYunu vurgulayan Ezer, a�?En bA?yA?k hedefimiz baAYarA�mA�zA� yA?kseltmek, hiA�bir A�ocuAYumuzu lA�semi canavarA�na teslim etmek istemiyoruz. LA�semi canavarA�nA� aAYacaAYA�z ve bunu tA?m dA?nyaya gA�stereceAYiza�? diye konuAYtu.
LA�SEV, aile bireylerine maddi ve manevi her konuda destek oluyor
LA�semiyi yenerek maskesini A�A�kartan 11 yaAYA�ndaki Beril DoAYan, 2014 yA�lA� ekim ayA�nda lA�semi teAYhisiyle Afyona��dan Ankaraa��ya, LA�SANTEa��ye geldiAYini ve geA�en yA�l tedavisinin bittiAYini sA�yledi. Tedavi sA?resi boyunca eAYitimine LA�SEV Kolejia��nde devam eden DoAYan arkadaAYlarA�ndan ve buradaki aile ortamA�ndan ayrA�ldA�AYA� iA�in A?zA?ldA?AYA?nA? ifade etti. LA�SEV ailesinin bir bireyi olmaktan mutluluk duyduklarA�nA� ve kA�zlarA�nA� hayata dA�ndA?ren LA�SEVa��e minnettar olduklarA�nA� belirterek gazetemize konuAYan anne MA?rvet DoAYan ise, iki yA�l boyunca Beril ve kendinden iki yaAY bA?yA?k ablasA�yla birlikte LA�semili A�ocuklar KA�yA?nde ikamet ettiklerini sA�yledi. A�ocuklarA� LA�SEV Kolejia��nde eAYitimlerine devam ederken annelerin de LA�semili A�ocuklar KA�yA?ndeki atA�lyede A�alA�AYtA�klarA�nA� belirten DoAYan, a�?Beslenmeden giyimine kadar her konuda maddi manevi destek oluyorlar. Burada tedavi gA�ren A�ocuklarA�n ailelerine iAY imkA?nA� saAYlA�yorlar. Tedavimiz bitti ve biz Afyona��a geri dA�ndA?k, buna raAYmen LA�SEV elini A?zerimizden A�ekmedia�? aA�A�klamasA�nda bulundu. Tedavi sA?resince ve tedavi sonrasA�nda LA�SEVa��in kendilerini hiA� yalnA�z bA�rakmadA�klarA�nA� belirten DoAYan, kA�zlarA�nA�n hayatA�nA� kurtaran bu kurumun A�mA?r boyu gA�nA?llA?sA? olacaklarA�nA� sA�yledi.
Tedavisi biten minik kahramanlarA�n, tedavisi devam eden kardeAYlerine A�rnek olmasA� amacA�yla dA?zenlenen partide, hayata yeniden tutunan ve lA�semi hastalA�AYA�nA� yenen A�ocuklarA�n maskelerini atmasA� ve YA�netim Kurulu BaAYkanA� Dr. A?stA?n Ezer ile birlikte pasta kesimiyle son buldu. KurulduAYu ilk yA�llarda bir apartman dairesinde 30-35 lA�semili A�ocuAYa sosyal ve psikolojik destek veren LA�SEV, bugA?n A�alA�AYanlarA�, baAYA�AYA�A� ve gA�nA?llA?leri sayesinde LA�SANTE hastanesinde mA?cadele eden her A�ocuAYun tedavisini, altA� A�AYA?n yemeAYini, eAYitimini ve temel ihtiyaA�larA�nA� karAYA�lA�yor.