AB ve UNDP Türkiye temsilcileri, “İklim Biziz, Değişeceğiz” kampanyasını başlattı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Temsilciliği, AB İklim Diplomasisi Haftası kapsamında, küresel ısınmaya karşı iklim eylemini teşvik eden “İklim Biziz, Değişeceğiz” kampanyasını başlattı

NAZ AKMAN/ANKARA

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Temsilciliği, AB İklim Diplomasisi Haftası dolayısıyla küresel ısınmaya dikkat çekmek için “İklim Biziz, Değişeceğiz” kampanyasını başlattı. AB İklim Diplomasisi Haftası kapsamında oluşturulan “İklim Biziz, Değişeceğiz” kampanyasının tanıtım toplantısı çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi. Online toplantıya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı. İklim eyleminin küresel iki savunucusu olan AB ve UNDP’nin Türkiye temsilcileri, iklim değişikliği risklerini vurgulamak amacıyla bir araya geldi.
Bu yılki İklim Diplomasisi Haftası’nda, iklim değişikliği karşısında kırılganlıklara ilişkin faaliyetlere odaklanılarak, bu tema, 2-13 Kasım tarihleri arasında gazeteciler, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, iş dünyası, kamu kurumları ve vatandaşlar tarafından farklı perspektiflerle tartışılacak.
AB Türkiye Delegasyonu ve UNDP Türkiye, herkesi iklim eylemi kampanyasına katılmaya davet ederek, İklim Diplomasisi Haftası boyunca sosyal medya kampanyası, farkındalık için açık hava etkinliği, webinarlar, basın toplantıları ve pek çok faaliyet düzenleyecek.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’tan kampanyaya çağrı
AB İklim Diplomasisi Haftalarını 2016 yılından bu yana düzenlediklerini ifade eden AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut kampanyaya ilişkin, “AB İklim Diplomasisi Haftaları, yalnızca hükümetler ile değil aynı zamanda iş dünyası, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve aktivistler gibi diğer aktörler ve vatandaşlar ile de diyaloğumuzu geliştirmemiz için özel fırsatlar sunuyor. AB Türkiye Delegasyonu, AB İklim Diplomasisi Haftalarını 2016’dan beri düzenliyor. Hepinizi ve tüm Türk vatandaşlarını, kamuya açık faaliyetlerimiz ve sosyal medya kampanyamız aracılığıyla kampanyamıza katılmaya ve mesajlarımızı yaymaya davet ediyoruz” dedi.
Tomasi, “Bizim mesajımız bir umut ve eylem çağrısıdır”
Küresel sıcaklık artışının 1,5 derecenin altında tutulmasının önemine işaret eden UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, ortak eylem planıyla iklim değişikliğiyle mücadele edilebileceğini söyledi. Tomasi devamla, “İddialı bir iklim eylemine ihtiyacımız var, hem de acilen. Küresel sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında tutmayı başaramazsak, büyük olasılıkla, yıkıcı felaketler ve geri dönüşü olmayan değişimler yaşayacağımız bir eşikten geçeceğiz. Bizim mesajımız bir umut ve eylem çağrısıdır. Kampanyamız, yaptığımız her şeyin iklim krizini etkilediği ve ondan etkileneceği düşüncesi odağında şekilleniyor ve ne yaparsak yapalım ne isteğimiz veya neye ihtiyacımız olursa olsun, her şey 1,5 derece sözümüzü tutup tutamayacağımıza bağlı olacak. Kampanyanın ana mesajı olan #İklimBiziz ve #Değişeceğiz çağrıları herkes için bir davettir. Bireyler, şirketler ve kurumlar veya doktorlar, çiftçiler, öğretmenler, gazeteciler olarak hepimizin yapabileceği bir şeyler var. Etkimiz toplu halde hareket ettiğimizde artacak. Bu yılki sloganımız #İklimBiziz ve yaşanabilir, sürdürülebilir, iklim nötr gelecek için #Değişeceğiz” dedi.
Sera gazı emisyonlarında azaltım hedefi
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da iklim değişikliğinin geleceğimiz için bir tehdit olmaktan öte, acil önlemler alınması gereken küresel bir sorun olduğunu vurguladı. 2015 yılında kabul edilen Paris İklim Anlaşması’na değinen Birpınar, “Bu süreçte, tüm ülkelerin ulusal katkı beyanları ile sürece dahil olduklarına şahit olduk. Biz de Türkiye olarak iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2030 yılında sera gazı emisyonlarında yüzde 21’e kadar artıştan azaltım hedefini BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Sekretaryasına bildirdik. Ulusal katkımıza göre 2030 yılında 246 milyon ton, 2012-2030 arasında ise toplam 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu önlenmiş olacaktır. Diğer taraftan, Türkiye olarak Ulusal İklim Değişikliği Stratejisini ve Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planını uzun dönemli hedeflerle güncelliyoruz. Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında ulusal sera gazı emisyonlarının yaklaşık yarısını 2015 yılından beri tesis seviyesinde izliyoruz. Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Projesi ile iklim kanunu ve Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) taslak mevzuatı çalışıyoruz. Aynı zamanda, ülke olarak yeni ve temiz teknolojilerden yararlanıyor yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla istifade ediyoruz. Yenilenebilir enerji kurulu gücümüz 2011 ve 2020 Temmuz arasında 19 bin megavattan 45 bin megavatın üzerine çıkmıştır. Ülkemizde elektrik enerjisi kurulu gücü içinde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 48’e ulaşmıştır” diye konuştu.
Birpınar, “İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı Teklif Çağrısına çıktık”
AB tarafından desteklenen ve UNDP ile birlikte yürütülen İklim Değişikliği Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planını güncelleme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Birpınar, “Proje kapsamında dört pilot büyükşehirde iklim değişikliği uyum eylem planlarını hazırlıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede başarılı olunması, toplumun bütün kesimlerinin bu ortak çabalara dahil edilmesine bağlıdır. Buradan hareketle, yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarını ve üniversiteleri destekliyoruz. Yine bu proje kapsamında geçtiğimiz günlerde İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı Teklif Çağrısına çıktık. Yaklaşık 7 milyon Avro bütçeli hibe programı ile Türkiye genelinde iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlayacak projeler için hibe desteği sağlayacağız. Bu vesile ile, tüm paydaşlarımızı hibe programı çağrımıza proje tekliflerini sunmaya davet ediyorum” sözlerine yer verdi.