‘Anılarımda Cumhuriyet ve Ankara’

“BİR gün radyodan 10. Yıl Marşı’nı dinliyordum. Aklıma 1933 yılının Cumhuriyet Bayramı anılarım geldi. Bir an ‘ben bunları kitaplaştırabilir miyim?’ diye düşünmeye başladım ve düşündükçe çoğu anılarımın hâlâ belleğimde var olduğunu hissettim. O zaman, o günlere ait elimde mevcut olmayan belge, eşya ve olayların fotoğraflarını, resim olarak çizebileceğim fikrini benimsemeye başladım. Bu, sadece Cumhuriyet anılarını kapsamamalıydı. Neticede aklımın ermeğe başladığı 1933 yılından itibaren, liseyi bitirdiğim 1945 yılına kadar geçen hayatımda yaşadığım olaylardan kesitleri –kronolojik sırasına mümkün olduğunca uymak kaydıyla- yazıya dökme ve olayları objeleri resimleyerek bir kitap meydana getirme fikri ağır bastı. İşte elinizdeki bu kitabın, yaşamımın bir bölümündeki anılarımın ifadesini yansıtmasına olduğu kadar, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarındaki Ankaralıların hayatının, Cumhuriyet kazanımlarının ve ilkelerinin neler olduğunu belirttiğim bir belgesel niteliği taşımasına da özen gösterdim. Yaşıtlarımın da belleklerinde yer etmiş olan olayları, anıları yazabilmiş ve çizebilmiş isem kendimi bahtiyar sayacağım.”
Böyle diyor Yüksek Mühendis Mimar Kadri Kalaycıoğlu “Resimlerimle Yaşadıklarım / 1933-1945 (I) adlı kitabının önsözünde. Başarılı ve uzun soluklu bir yaşamı olmuş Kalaycıoğlu’nun. Bu noktada kalmakla da yetineceğe benzemiyor. Yine kitabın önsözünden bir alıntı yapalım: “1945’ten günümüze kadar edindiğim kültürel birikimi ise ikinci kitabımda okurların beğenisine sunmayı amaçlıyorum. Bunu gerçekleştirebilirsem kısa süre sonra okurlarımla yeniden buluşabilmeyi diliyorum.”
Bence okunmaya ve bakılmaya değer bir kitap…