Bakanlıktan “mavi kapak” açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden “mavi kapak” uygulamasına ilişkin yayınlanan haberler üzerine açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden, son zamanlarda “mavi kapak” uygulamasına ilişkin bazı basın yayın organlarında, teknik içerikten yoksun, bakanlığı itham edici ve haksız yere suçlayıcı haberler yayınlandığı bildirildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, atıkların geri kazanılması konusunda yapılan çalışmalar ile ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan şişe, koli, kutu, palet, çuval gibi ürünler ve bunların kapaklarının “ambalaj” olarak tanımlandığı ifade edildi.Genişletilmiş üretici sorumluluğu ve “kirleten öder” prensibine göre, ürünlerini ambalajlı olarak piyasaya süren işletmelere, yıllara göre artan toplama hedefleri verildiği ve bu hedefler doğrultusunda ambalaj atıklarının, kaynağında ayrı toplanmasının sağlandığı kaydedilen açıklamada, bu hedefin sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan belgelendirmede, malzeme cinsinin esas alındığı ve piyasaya sürülen ambalaj malzemesine karşılık, aynı cins ambalaj atığının toplandığı belirtildi.

“Dolayısıyla PET şişenin yerine PE ve PP kapaklar, belgelendirmede kullanılamamakta ve kapak toplanması durumunda PET şişelerden muafiyet söz konusu olamamaktadır” ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şöyle denildi:”Hedeflerden az ambalaj atığı toplanması durumunda, toplanmayan miktarlar bir sonraki yıla yüzde 10’luk artışla ilave edilmektedir. Görüldüğü üzere, PE veya PP kapak toplanması PET şişe toplandığı anlamını taşımamakta olup, PET ambalajın yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Her ambalaj cinsi için ayrı ayrı hedefler uygulanmaktadır. Bununla birlikte, ambalaj atıklarının bir parçası olan kapaklar, sivil toplum kuruluşları tarafından geri dönüşüm konusunda farkındalığı artırmak ve engelli vatandaşlara yardımcı olabilmek amacıyla başlatılmış bir çalışma olup, ‘mavi kapak’ simge olarak seçilmiş ve kapak biriktirme kampanyaları başlatılmış olup, söz konusu kampanya ve projeler bakanlığımız dışında çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülmüştür. ‘Mavi kapak’ toplanmasına ilişkin uygulamalar bakanlığımız ambalaj sistemini aksatmadığı gibi vatandaşlarda geri kazanılabilir atıkların ayrı toplanmasına ilişkin farkındalık yaratmakta ve geri kazanım bilinci oluşturmaktadır. Bu hususlar çerçevesinde yanlış algı ve bilgilendirmelerin önüne geçilmesi önem arz etmekte olup, bu noktada bakanlığımızca yapılan ve yapılacak bilgilendirme çalışmalarında söz konusu durum hassasiyetle ele alınacaktır.”