Baklagil üretimi de tüketimi de artırılacak

ANKARA – Baklagil üretiminin artırılması için nohut, mercimek ve fasulye havzaları gibi ürün bazında uzmanlaşmış üretim bölgelerinin oluşturulması hedeflenirken, bu ürünlerin sağlık açısından faydaları konusunda tüketici aydınlatılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, ilgili kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) Baklagil Sektör Politika Belgesi hazırladı. Sektöre ilişkin sorunlar ve çözüm önerilerinin de yer aldığı belgenin, karar vericiler ve ilgili kurumlar için politika önerileri getirmesi amaçlanıyor.Belgeden derlenen bilgiye göre, baklagil üretimine yönelik ilaç ve gübre gibi girdi maliyetlerinin azaltılması için düzenleme yapılacak. Üreticiler, baklagil yetiştirme teknikleri, gübreleme ve ilaçlama konularında bilgilendirilecek. Baklagil hasadına yönelik alet ve ekipman eksikliği bulunuyor, bu alanda makine geliştirilmesi sağlanacak ve küçük üreticiler arasında ortak makine kullanımı kültürü yaygınlaştırılacak. Baklagil piyasasında dönemsel olarak arz miktarı ve fiyat dalgalanmaları yaşanıyor. Bu piyasanın düzenlenmesi için iç ve dış ticarette üretimi koruyucu tedbirler alınacak. Destekleme alımlarında baklagiller “özel ürün” olarak tanımlanacak. Kuru tarım alanlarında baklagillerin münavebe (ekim nöbeti) programlarına alınması özendirilecek, bölgeye göre hangi baklagilin tüketimi yaygınsa o türün ürün deseninde yer alması sağlanacak. Baklagil üretiminin artırılması için nohut, mercimek ve fasulye havzaları gibi ürün bazında uzmanlaşmış üretim bölgeleri modeli oluşturulacak. Havza bazlı destekleme modeli kapsamında belirlenmiş bazı alanların bakliyat üretim koşullarına sahip olmaması nedeniyle, söz konusu ürünün yetiştirilmesine uygun havzalar yeniden belirlenecek. Havza bazlı destekleme modeli gözden geçirilerek, baklagil üretiminde ihtisaslaşmış alanlara öncelik verilecek.