Bal ormanlarının sayısı 2023’e kadar yüzde 40 artırılacak

ANKARA – Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) uygulanan “Bal Ormanları Eylem Planı” ile üretime verilen destek kapsamında, bal ormanı tesisi sayısı bu yıl 424’ten 513’e ulaştı. Bu sayının 2023’e kadar 720’ye çıkarılması hedefleniyor.
OGM yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye, 8 milyon arılı kovan, 83 bin 210 arıcılık işletmesi ve 114 bin 471 ton bal üretimiyle dünyada ikinci sırada bulunuyor.
Üretilen 114 bin 471 ton balın 30-40 bin tonu çam balı ve bunun 8-10 bin tonu ihraç ediliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, bal üretim miktarının ve kovan başına bal veriminin artırılması için ilk olarak 2013-2017 yıllarını kapsayan Bal Ormanı Eylem Planı’nı hayata geçirdi. Plan, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığınca 2018-2023’ü kapsayacak şekilde yenilendi.
Ormanlarda arıcılık yapılması, ekonomik, ekolojik ve sosyal sonuçlarının yanında ormancılığın geleceği açısından da önem taşıyor.
Türkiye’nin toplam bal üretiminin yüzde 85’inin yapıldığı ormanların yaklaşık yüzde 50’si bozuk yapıya sahip bulunuyor. Bal ormanlarının kurulmasıyla bozuk alan miktarı azaltılırken, bitki örtüsünün artmasıyla da topraklar erozyona karşı korunmuş oluyor. Ayrıca bal arılarının yapacağı tozlaşma sayesinde biyolojik çeşitlilik de korunuyor.