Boşluktan hoşluğa

Mehmet Necati GÜNGÖR

Yüreğimizde boşluklar barındırırız.
Bu boşlukları doldurmak, her birini hoşluğa kavuşturmak elimizdedir.
Hepimizin bekleyip de elde edemediği durum ve imkânlar vardır.
Ya da elimizden kaçırdığımız fırsatlar.
Bunların boşluğunu hissederiz yüreğimiz burkularak.
İnsan beyni mükemmel yaratılmıştır, tıpkı insan gibi.
Söyledik ya; boşlukları hoşluğa çevirmek elimizdedir.
Yeter ki murat edelim.
Boşluklardan güzel hayaller kurarak sıyrılabiliriz meselâ.
Hayalle geçiş yapamayacağımız durumlar da vardır mutlaka.
En büyük yürek boşluğu ve yangını şehit analarına aittir.
Onların yüreklerini serinletmek, o büyük buşluğu doldurmak ayrcaı bir yürek işidir.
Önce inanç işi.
Sizi var eden Yaratıcı’ya sığınacaksınız.
O’na teslim olup, sabır dileyeceksiniz.
Allah kimseyi evladıyla sınamasın.
Bu çok büyük bir ıstıraptır.
Yüce Yaratıcı bize diyor ki: “Size şah damarınızdan daha yakınım.”
Başka bir ayette de şöyle buyuruyor: “Duaları işiten ve kabul edenim.”
Allah’ın bir vaadidir bu.
Dualarımızı mutlaka kabul eder, ancak zamanlaması O’na aittir.
Biz sadece dualarımızla O’na yakarırız.
Anneler…
Yüce Yaratıcı’nın bizlere armağanı olan en yüce arlıklar.
Hele de babasız çocukların anneleriyseler, yapacakları fedakârlıkların boyutlarını ölçmeye miyar yoktur.
Değerleri hem toplum, hem devlet tarafından bilinmeli.
Yüreklerinde boşluk taşıyan bu anneler bizlerden sevgi ve şefkat beklerler.
Onlarla iyi ilişkiler kurmalıyız. Yalansız, riyasız, hilesiz.
Unutmayalım ki, bir ilişkiyi tahrip eden en büyük güç yalanın ve hilenin gücüdür.
Yalanlardan ve hilelerden uzak bir ilişkiler ağı geliştirmeliyiz.
Toplumumuz, her şeyden önce bu tür ilişkilere muhtaç.
Her türlü imkânsızlığın üstesinden ancak böyle bir dayanışma ile çıkabiliriz.
Yüreklerdeki boşlukları hoşluğa çevirmek, insan olarak hepimizin görevi.
Önce kendimizin, sonra muhatabımızın insan olduğunu hatırlayarak bir ilişki düzeni kuralım.
Yüreklerimizden sevgiyi eksik etmeyelim.
Düşkünlerimize, muhtaçlarımıza yardım edelim.
Kimsesizlere kimse olalım.
Barışçı olalım ve olumlu düşünelim.
Boşluktan hoşluğa geçişin yegâne formüllerini işleteli.