Bu sempozyum, çocukları ve çocukluğu yeniden düşünmeye çağırıyor

Ankara 100. Yıl’da 2015 yılında çocuklara yönelik kurulan Şimdilik Bilim, Sanat ve Felsefe Derneği, çocukları ve çocukluğu yeniden düşünmek için ilgililere bir sempozyum düzenleyecek. Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 4 ve 5 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sempozyumda, akademisyenler ve konunun uzmanlarının yanı sıra, etkinliğe katılanlarla fikir paylaşımında bulunulacak

SULTAN YAVUZ – Şimdilik Bilim, Sanat ve Felsefe Derneği, “Çocuklarla Yetişmek” konulu sempozyumu Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenleyecek. 4 ve 5 Ocak tarihlerindeki sempozyumda konunun yetkililerinin yanı sıra katılımcılarla da fikir alış verişi yapılacak. Çocukların ve çocukluk konusunun kültürel, ekonomik, siyasal ve sosyal boyutlarıyla yeniden düşünülmesini amaçlayan sempozyumun ilk konuşmacısı, derneğin kurucusu, akademisyen Onur Eylül Kara olacak.
Ankara 100. Yıl’da 2015 yılında kurulan Şimdilik Derneği, çocuklara bir fikri ya da bir iş kolunu dikte etmek yerine, kendileri olmalarını sağlayarak, gerçekten ne hissettikleri ve istedikleri üzerinden yola çıkıp, çocukları ve gönüllüleri bir araya getiriyor. Dernekte kazandıkları deneyimleri, uzmanlarla birlikte ilgililerle paylaşmak isteyen derneğin düzenlediği sempozyumda:
FİSA Çocuk Hakları Merkezi’nden Ezgi Koman, “Çocuklar İçin Daha İyi Bir Dünya Çabası: Çocuk Hakları”,
Psikolojik Danışman Hüner Aydın, “Çocuk Katılımı: Birlikte Yaşamak”,
Topluluk Süreçleri Kolaylaştırıcısı ve Hikâye Anlatıcısı Esra Debreli Deniz, “Gönülden İletişim”,
Uzman Psikolog Birsen Civelek, “Çocuklarla Çatışma Çözümü”,
Psikolojik Danışman Gözde Baç Yıldırım, “Mutlu ve Başarılı Çocuklar: Ebeveyn Tutumları”,
Cinsel Sağlık Eğitmeni Zeynep Kayacan, “Cinsel Sağlık Eğitimi: Tutum ve Yaklaşımlar” ve dernek gönüllüleri taraından “Şimdilik Deneyimi” başlıklı sunumlar yer alacak.
Etkinlik, kendi ilgilendiği alanlarda çocuklarla çalışabilmeyi arzu eden, Şimdilik’te süregiden işlerin bir ucundan tutabilirim diyen, benzer pratikler içinde olup deneyimlerini ve bilgisini paylaşabileceğini düşünen ya da sadece sohbete katılmak isteyen herkese açık.