Bütçe ile ilgili ciddi uyarılar

Biltekin Özdemir, Türkiye’nin önemli bürokratlarından ve ANAP döneminin kurmay siyasetçilerinden birisidir.
Parlak bir devlet hayatı vardır.
Biyografisini incelediğimizde, 1965’te Maliye Müfettişi olarak başlayan, maliye alanında başarılı görevler silsilesine sahiptir.
DPT’de de müşavir olarak görev yapmıştır.
Bütçe Kontrol Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı gibi yüksek görevlerde bulunmuştur.
1995 yılında ANAP’tan Samsun Milletvekili olarak Meclise girmiştir.
Mecliste Bütçe-Plan Komisyonu Başkanlığı yapmıştır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeliğinde de bulunmuştur.
Ankara’da ANAP’lılar grubunun sevilen, bilgisine başvurulan üyelerinden birisidir.
Osmanlı Dış Borçlarına ilişkin, yayımlanmış bir de kitabı vardır.
Laiklik konusundaki ikinci çalışması ise yayına hazırlanmaktadır.
Biltekin Öztekin, bütçe ile ilgili ciddi uyarılarda bulunuyor.
Özetle diyor ki:
“Asıl olan mali disiplindir.
Bugün Türk merkezi bütçesi her iş günü 1 milyar TL açık veriyor.
Bütçe ve vergi gelirleri konusundaki temel düzenlemeler bozulmuştur ve üzerlerinde günübirlik oynanmaktadır.
Bütçeleme ilkeleri unutulmuştur, kaynak tahsisleri büyük tercih yanılgıları ile malüldür.
Kaynak kullanımları disiplinsizdir.
Ciddi israf vardır.
Gelirler TL , giderlerin bir bölümü dolar üzerinedir.
Bütçe dışı kaynak kullanımları yaygındır.
Borçlanmalar yoğunlukla yatırımlar ve yatırım carileri için değil katma değeri olmayan alanlar için kullanılır olmuştur.
Kesin hesaplar saydam değildir.
TBMM’si Sayıştay’ca, Hükümette (kapatılan) Dpt ve Maliye Teftiş Kurulunca desteklenip, beslenememektedir.
Disiplinli bir Maliye Politikası olmayınca, Para Politikası da etkisini adamakıllı yitirmiştir.
Ekonomi politikası bir bütündür ve tecezzi kabul etmez.
Enflasyon, faiz ve döviz kuru bir neden değil, hepsi de birer fiyattır ve ekonominin gelişiminin mal ve hizmet, mevduat ve dış ekonomiler açısından ölçüsünden başka bir şey değildir.”
Bir bilen bunları söylüyor.
Az bilenler de bütçeyi yönetiyor.