Bütçe, Ocak-Nisan döneminde 5,4 milyar lira fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesinden, ocak-nisan döneminde 176 milyar lira harcama yapıldı, bütçe gelirleri ise 181,4 milyar lira oldu. Nisanda vergi gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı, 8 milyar lira da faiz dışı fazla verildi

ANKARA – Merkezi yönetim bütçesi, hem nisanda hem de ocak-nisan döneminde 5,4 milyar lira fazla verdi.

Maliye Bakanlığınca, bu yılın nisan ve ocak-nisan dönemi bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

Buna göre, nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 49,7 milyar liraya, bütçe giderleri de yüzde 6,6 artış kaydederek 44,3 milyar liraya ulaştı.

Bütçe gelirleri ocak-nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artışla 181,4 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 9,9 artarak 176 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesinden, ocak-nisan döneminde 176 milyar lira harcama yapıldı, bütçe gelirleri ise 181,4 milyar lira oldu.  Maliye Bakanlığı, nisan ayı ile ocak-nisan dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yılın nisan ayında 41 milyar 597 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı ayında yüzde 6,6 artarak 44,3 milyar liraya yükseldi. Faiz hariç bütçe giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak, 41,7 milyar lira oldu. Bütçe gelirleri nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 49,7 milyar liraya yükseldi.

Merkezi yönetim bütçesi, geçen yılın nisan ayında 1,4 milyar lira fazla verirken, bu yılın aynı ayında 5,4 milyar lira fazla verdi. Faiz  dışı fazla nisanda 8 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı ayında 7,5 milyar lira faiz dışı fazla gerçekleşmişti.

Söz konusu ayda faiz giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56 azalarak, 2 milyar 683 milyon liraya geriledi.

Bütçe giderleri

Nisanda 2016 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 570 milyar 507 milyon lira ödeneğin 44 milyar 348 milyon lirası kullanıldı. Bu ayda faiz hariç giderler için öngörülen 514 milyar 507 milyon lira ödeneğin de yüzde 8,1’i kullanılarak, 41 milyar 665 milyon lira harcama yapıldı.

Personel giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artarak 12 milyar 516 milyon lira oldu. Böylece nisanda personel giderleri için bütçede öngörülen 147 milyar 826 milyon lira ödeneğin yüzde 8,5’i kullanıldı.

Nisanda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artışla 1 milyar 970 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 24 milyar 895 milyon lira ödeneğin yüzde 7,9’u söz konusu ayda harcandı.

Mal ve hizmet alım giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,8 artarak, 4 milyar 635 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu yılın nisan ayında cari transferler, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 arttı ve 17 milyar 627 milyon liraya yükseldi. Böylece bütçede öngörülen 217 milyar 674 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1’i söz konusu ayda kullanılmış oldu.

Nisanda sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 8 milyar 469 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 1 milyar 840 milyon lirayı buldu. Geçen ay cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 1 milyar 366 milyon lira, mahalli idare payları ise 3 milyar 486 milyon lira olarak gerçekleşti.

Nisanda 3 milyar 292 milyon lira sermaye gideri, 495 milyon lira da sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 1 milyar 129 milyon lira oldu.

Faiz giderleri de geçen ay 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 55,9 azalarak 2 milyar 683 milyon lira olarak hesaplandı.

Vergi tahsilatı arttı

Nisanda vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 32 milyar 446 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri ise yüzde 63 artarak 15 milyar 155 milyon liraya ulaştı. Nisanda özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 405 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 700 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla nisan ayı gerçekleşmelerine bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 23,7, gelir vergisi yüzde 14,8, damga vergisi yüzde 8,3, özel tüketim vergisi yüzde 5,6, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 3,5, harçlar binde 5 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 1,3 artarken, kurumlar vergisi yüzde 35,7, ithalde alınan katma değer vergisi ise yüzde 14,3 azaldı.

Ocak-nisan dönemi

gerçekleşmeleri

Geçen yılın ocak-nisan döneminde 4 milyar 59 milyon lira açık veren merkezi yönetim bütçesi, bu yılın aynı döneminde 5 milyar 404 milyon lira fazla verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla 24 milyar 553 milyon lira olarak gerçekleşti.

2015 Ocak-Nisan döneminde 160 milyar 211 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 9,9 artarak 176 milyar 16 milyon lirayı buldu. Aynı dönemde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 15,3 arttı ve 156 milyar 867 milyon lira olarak hesaplandı.

Diğer taraftan, söz konusu dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 azalarak, 19 milyar 149 milyon liraya geriledi.

Personel giderleri

Personel giderleri, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artışla 51 milyar 188 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise yüzde 20,5 arttı ve 8 milyar 525 milyon lira olarak kaydedildi. Söz konusu dönemde mal ve hizmet alım giderleri, yüzde 27,4 artarak 13 milyar 863 milyon lira olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde cari transferler yüzde 24,3 artışla 71 milyar 861 milyon lira oldu. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,6 artışla 35 milyar 193 milyon liralık transfer yapıldı. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 4 milyar 385 milyon lira oldu. Ocak-nisan döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 4 milyar 417 milyon lira, mahalli idare payları ise 16 milyar 546 milyon lira olarak hesaplandı.

Ocak-nisan döneminde 6 milyar 556 milyon lira sermaye gideri, 1 milyar 165 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri bu dönemde 3 milyar 708 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz giderleri de bu dönemde yüzde 20,8 azalarak 19 milyar 149 milyon lira oldu.

Bütçe gelirleri

Geçen yılın ocak-nisan döneminde 156 milyar 152 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 16,2 artışla 181 milyar 420 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bu yılın ocak-nisan dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 140 milyar 989 milyon lira oldu.

Bu dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,4 arttı ve 32 milyar 846 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 5 milyar 182 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2 milyar 402 milyon lirayı buldu.

Vergi türleri itibarıyla bu yılın ocak-nisan dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 25, gelir vergisi yüzde 14,3, özel tüketim vergisi yüzde 11,4, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 10, damga vergisi yüzde 9,7, harçlar yüzde 5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 4,6, kurumlar vergisi yüzde 4,2 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 11,5 arttı.