Cari işlemler açığı 44 milyar 691 milyon dolara yükseldi

İSTANBUL (AA) – Türkiye’nin cari işlemler açığı haziranda, geçen yılın aynı ayına göre 812 milyon dolar azalarak 3 milyar 356 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haziran ayı cari işlemler açığı, geçen yılın aynı ayına göre 812 milyon dolar azalarak 3 milyar 356 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda,12  aylık cari işlemler açığı 44 milyar 691 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 429 milyon dolar azalarak 4 milyar 839 milyon dolara gerilemesi etkili oldu. Öte yandan, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler geçen yılın aynı ayına göre 460 milyon dolar düşüşle 2 milyar 292 milyon dolara gerilerken, birincil gelir dengesi açığı 160 milyon dolar artarak 909 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Parasal olmayan altın kalemi net ithalat olarak, bir önceki yılın haziran ayında 1 milyar 74 milyon dolar, bu yılın aynı ayında ise 196 milyon dolar oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 558 milyon dolar tutarında azalarak 2 milyar 190 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar ise bir önceki yılın aynı ayına göre 147 milyon dolar artışla 822 milyon dolar oldu.

AA Finans cari işlemler beklenti anketine göre, ekonomistlerin haziran ayı cari işlemler açığı beklentilerinin ortalaması 3,2 milyar dolar olurken, yıl sonu cari işlemler açığı beklentilerinin ortalaması ise 38,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi verilerine göre, haziran ayında bankacılık sektörü 144 milyon dolar net kredi geri ödemesi yaptı.

TCMB, 2015 yılı haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 307 milyon dolar azalarak 554 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Portföy yatırımları 661 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerce devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 452 milyon dolar net satım yapıldığı görüldü. Bunun yanı sıra, yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak bankalar 119 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar kaleminden kaynaklanan net girişler 4 milyar 123 milyon dolar tutarında oldu.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 30 milyon dolar net azalı?,?yurt d??? bankalar?n yurt i?indeki mevduatlar? ise 268 milyon?dolar?tutar?nda net art?? kaydetti.

Yurt d???ndan sa?lanan kredilerle ilgili olarak?Genel H?k?met?ve?di?er sekt?rler, s?ras?yla 135 milyon dolar?ve 2 milyar?219 milyon dolar?net kullan?m ger?ekle?tirirken,?bankac?l?k sekt?r??144 milyon dolar?net geri ?deme yapt?.?Bankalar ve di?er sekt?rler, k?sa vadeli kredilerde net geri ?deyici, uzun vadeli kredilerde de net kullan?c? oldu.

Resmi rezervler haziran ay?nda 783 milyon dolar?azald?.ş, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 268 milyon dolar tutarında net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak Genel Hükümet ve diğer sektörler, sırasıyla 135 milyon dolar ve 2 milyar 219 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, bankacılık sektörü 144 milyon dolar net geri ödeme yaptı. Bankalar ve diğer sektörler, kısa vadeli kredilerde net geri ödeyici, uzun vadeli kredilerde de net kullanıcı oldu.

Resmi rezervler haziran ayında 783 milyon dolar azaldı.