Cari işlemler açığı 45 milyar 499 milyon dolara yükseldi

Türkiye’nin cari işlemler açığı 2015 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 575 milyon dolar artarak 4 milyar 961 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan cari işlemler açığı, bu yılın mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 575 milyon dolar artarak 4 milyar 961 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı, 43 milyar 924 milyon dolardan 45 milyar 499 milyon dolara yükseldi.
Bu artışta, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 1 milyar 501 milyon dolar artarak 4 milyar 860 milyon dolara yükselmesi, net hizmet gelirlerinin 47 milyon dolar azalarak 1 milyar 75 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir açığının 50 milyon dolar artarak 1 milyar 264 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.
Parasal olmayan altın kalemi altında, net altın ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre 427 milyon dolar azalarak 822 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi altında kar transferlerini içeren doğrudan yatırım kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 82 milyon dolar artarak 411 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi verilerine göre, mart ayında yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankacılık sektörü uzun vadeli kredi kullanımlarındaki artış sonucu 2 milyar 431 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
TCMB, 2015 yılı mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 622 milyon dolar azalarak 280 milyon dolar tutarında gerçekleşti.
Portföy yatırımları 2 milyar 949 milyon doları tutarında net çıkış (net yükümlülük azalışı) kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışında yerleşik kişilerin hisse senedi piyasasında 580 milyon dolar net satım, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 444 milyon dolar net alım gerçekleştirdiği görüldü.
Bunun yanı sıra, yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, genel hükümet 2 milyar 750 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 553 milyon dolar ve 107 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlar kaleminden kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı) 988 milyon dolar düzeyinde oldu. Diğer yatırımlar altında, efektif ve mevduatlar kalemi 1 milyar 383 milyon dolar net çıkış (net varlık artışı) kaydetti. Bu ayda yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 39 milyon dolar, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 1 milyar 805 milyon dolar tutarında net artış gerçekleşti.
Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankacılık sektörü uzun vadeli kredi kullanımlarındaki artış sonucu 2 milyar 431 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Diğer sektörler ise 203 milyon dolar net geri ödeme yaptı.
Bir önceki yılın mart ayında 696 milyon dolar düşüş kaydeden resmi rezervler, bu yılın aynı döneminde 6 milyar 551 milyon dolar azaldı.