Çelik Test ve Araştırma Merkezi için çalışmalar başladı

Çelik İhracatçıları Birliği, sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmak ve katma değerli çelik üretimini desteklemek amacıyla kurulum çalışmalarına başladığı “Çelik Test ve Araştırma Merkezi” projesinde hızla ilerliyor. Çelik sektörünün bağımsız ilk merkezi olacak “Çelik Test ve Araştırma Merkezi (ÇETAM) Güdümlü Destek Projesi”ndeki ilerlemeler sektör temsilcileri ile paylaşıldı.

Çelik İhracatçıları Birliği, Ar-Ge ve inovasyona verdiği önem doğrultusunda 2013 yılında çalışmalarını başlattığı ve Şubat ayında fiziki kurulumu için imzalarını attığı “Çelik Test ve Araştırma Merkezi (ÇETAM)” güdümlü projesinin son durumu hakkında sektör temsilcilerine bilgi verildi. Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, İstanbul Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Başkanı Süleyman Bayezit ve Matil A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Soykan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda, Matil A.Ş. Kalite Yöneticisi Aslan Ünal tarafından proje içeriği ve yapılan çalışmalar detaylı olarak sunuldu. Fiziki kurulum süreci devam eden ÇETAM ile ilgili katılımcıların da soru, görüş ve önerileri alınırken, projenin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

“Çelik Test ve Araştırma Merkezi (ÇETAM)” projesinin ve çelik sektörünün önemli partnerlerinden İngiliz CARES firmasından Ayhan Tuğrul ve Andrew Woolnough’un da katıldığı toplantıda, çelik sektörü temsilcilerine yapılan çalışmalar anlatıldı. Ayrıca test ve sertifikasyon hizmetlerinde kullanılmak üzere geliştirilen “Nükleer Endüstrisinde Çelik Kullanımına Yönelik Standart Uygulaması” ve “Cloud Teknik” uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci toplantının açılış konuşmasına son dönemde üretim ve ihracat açısından sektör olarak zor günlerden geçirdiklerini belirterek başladı. Ekinci “2015 yılı 3 aylık verilerine göre üretimde dünya 9’uncusu ve Avrupa 2’incisiyiz. Fakat ihracat gelirinde dünyada 14, ortalama birim satış fiyatında 17’inciliğe kadar geriliyoruz. Oysa Türk çelik sektörünün potansiyeli çok daha yüksek ve artık bunu göstermemiz gerekiyor. Birlik olarak bizde buradan yola çıktık ve çelik sektörünün; gerçek kapasitesini kullanabilmesi, ihracat gelirini artırabilmesi için katma değerli ürün üretmesi ve yeni teknolojileri üretim tesislerine adapte edebilmesi amacıyla Çelik Test ve Araştırma Merkezi projesini başlattık. Merkezimiz faaliyetlerini, sektörümüzdeki tüm firmalar, ilgili bakanlıklar, üniversiteler ve araştırma merkezleri, ürün ve sistem belgelendirme kuruluşları, çeliği direk yapısal malzeme girdisi olarak kullanan diğer sektörler, sektörel dernekler, yurtdışında faaliyet gösteren sertifikasyon ve Ar-Ge kuruluşları ile eşgüdüm içinde planlayacak ve yürütecek. Bu doğrultuda özellikle uluslararası alanda sektörümüzün rekabet gücünü artıracak ve sürdürülebilirliğine katkı verecek çalışmalara zemin hazırlanmış olacak. Sektör temsilcilerimizin de desteği ile giderek büyüyeceğiz ve İstanbul’u bilim ve teknoloji merkezi haline getireceğiz. Böylece hem ülkemizin hem de Türk çelik sektörümüzün gücünü tüm dünyaya kanıtlayacağız” diyerek sözlerine son verdi.