Çetinkaya: Türkiye olumlu yönde ayrışmakta

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, küresel büyüme zayıf seyrederken, Türkiye’nin olumlu yönde ayrıştığını bildirdi.

Çetinkaya’nın, “Küresel Gelişmeler”, “İktisadi Faaliyet ve Dengelenme”, “Enflasyon”, “Finansal ve Parasal Koşullar” ve “Sadeleşme ve Likidite Yönetimi Adımları” ana başlıkları altında Türkiye Bankalar Birliğinde (TBB) yaptığı sunum, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı. 
Sunumunda, küresel finans piyasalarında oynaklıkların devam ettiğini belirten Çetinkaya, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarının dalgalı bir seyir izlediğini ve risk primi göstergelerinin yatay seyrettiğini ifade etti.
Çetinkaya, küresel büyüme zayıf seyrederken, Türkiye’nin olumlu yönde ayrıştığını bildirdi.
Gelişmiş ülke para politikalarındaki destekleyici duruşun devam ettiğine işaret eden Çetinkaya, gelişmiş ülkelerde uzun vadeli faiz oranlarının tarihi düşük seviyelere gerilediğini kaydetti.
Çetinkaya, Türkiye’de milli gelirin ılımlı ve istikrarlı büyüme eğilimini koruduğuna dikkati çekerek, “Sanayi üretiminde ılımlı artış eğilimi sürmektedir. İstihdamdaki istikrarlı artış devam ederken işsizlik oranı yakın dönemde gerilemiştir. Türkiye gelişmekte olan ülkelere göre güçlü bir istihdam performansı sergilemektedir. Yapısal reformların uygulamaya geçirilmesi büyüme potansiyelini
önemli ölçüde artırabilecektir.” değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa Birliği ülkelerindeki talep artışının ihracat üzerindeki olumlu etkisinin devam ettiğini belirten Çetinkaya, petrol fiyatlarındaki düşüşün cari denge üzerindeki olumlu etkisinin sürmesinin beklendiğini ve cari işlemler dengesindeki olumlu görünümün devam edeceğinin öngörüldüğünü aktardı.
Çetinkaya, cari işlemler açığı finansmanının uzun vadeli borçlanma ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile sağlandığını ifade etti.
“Enflasyon beklentileri iyileşti”
TCMB Başkanı Çetinkaya, son aylarda çekirdek enflasyon göstergelerindeki iyileşmenin devam ederken, gıda fiyatlarının oynak bir seyir izlediğini vurguladı.
İthalat girdi fiyatlarındaki düşük seviyelerin son aylarda enflasyon üzerindeki maliyet yönlü baskılarını hafiflettiğini belirten Çetinkaya, enflasyon beklentilerinin son aylarda bir miktar iyileştiğini kaydetti.
Çetinkaya, yıllık kredi büyümesinin sıkı parasal ve finansal koşullara bağlı olarak makul düzeylerde seyrettiğini bildirdi.
Ticari kredilerin tüketici kredilerine göre daha güçlü seyrettiğine işaret eden Çetinkaya, şöyle devam etti:
“Alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle ticari krediler göreli olarak güçlü seyrini sürdürmektedir. Hanehalkı tasarrufları kredilerden daha hızlı artmaktadır. Kredi ve mevduat faiz oranlarında yakın dönemde sınırlı düşüş gözlenmiştir. Tahsili Gecikmiş Alacak (TGA) oranlarında gözlenen artış eğilimi yerini son dönemde yataylaşmaya bırakmıştır. Bankacılık sektörünün kaynaklarında çekirdek yükümlülükler en büyük paya sahiptir. Bankacılık sektörü dış borçlarının ortalama vadesi uzamaktadır. Kredi/mevduat oranları son dönemde yatay bir seyir izlemektedir.”
“Reeskont kredilerinin rezervlere katkısı 7 milyar doları aştı”
Murat Çetinkaya, ihracat reeskont kredilerinin rezervlere pozitif katkı yapmaya devam ettiğini ve son dönemde günlük ihalelerde döviz satışı gerçekleştirilmediğini ifade etti.
2015 yılında ihracat reeskont kredilerinin TCMB’nin döviz rezervlerine toplam katkısının 15,2 milyar dolar olduğunu kaydeden Çetinkaya, “İhracat reeskont kredilerinin rezervlere katkısı ocakta 1 milyar 84 milyon dolar, şubatta 1 miyar 106 milyon dolar, martta 1 milyar 139 milyon dolar, nisanda 1 milyar 33 milyon dolar, mayısta 1 milyar 372 milyon dolar ve haziranda 1 milyar 402 milyon dolar oldu. Böylece ihracat reeskont kredilerinin rezervlere katkısı bu yılın ilk yarısında toplam 7 milyar 136 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.” açıklamasında bulundu.
Çetinkaya, para politikasında sadeleşme adımlarının atıldığını, TL likidite politikasındaki öngörülebilirliği artırmak amacıyla miktar ihalesi günlük tutarlarının dengeli dağıtılmaya başlandığını belirtti.
Türk lirası likidite yönetiminde etkinliği ve öngörülebilirliği artırmak amacıyla adımlar atıldığını aktaran Çetinkaya, reeskont kredilerinde düzenlemelerin de yapıldığını sözlerine ekledi.