CHP, Koronavirüs Komitesi oluşturdu

ANKARA (ANKA) – CHP Koronavirüs Salgın İzleme Komitesi oluşturdu. Çoğunluğu doktor, eczacı ve dişhekimi milletvekillerinden oluşan komite, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, CHP’li 11 büyükşehir belediyesi başta olmak üzere, tüm belediyelerde hastalığın yayılmasının önlenmesi için gerekli hijyenik tedbirlerin alınması noktasında işbirliği yapılması kararlaştırıldı. CHP Koronavirüs’e karşı etkin tedbir alınması için çalışmalar yaparak, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Salgın İzleme Komitesi oluşturdu. CHP tarafından oluşturulan Komite, 16 doktor, 5 eczacı, 1 dişhekimi milletvekili ile birlikte, Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi milletvekillerinden oluşuyor. İlk toplantısını 11 Mart Çarşamba günü Grup Başkanvekili Özgür Özel başkanlığında gerçekleştiren Komite’nin Sekreteryası’nı Aykut Erdoğdu, Selin Sayek Böke ve Tekin Bingöl yürütecek. Komitenin ilk toplantısının ardından yapılan açıklamada şunlara yer verildi: “Komite, koronavirüsü Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel bir salgın hastalık olarak tanımladığı bir süreçte, Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu otoritelerince alınan tedbirlerin ve yapılan müdahalelerin izlenmesi, konuya bilimsel yaklaşım başta olmak üzere kamuoyunun doğru, şeffaf ve hızlı bilgilendirilmesinin takip edilmesi amacıyla kurulmuştur. Ülkemizdeki siyasi kutuplaşma göz önüne alındığında doğru bilgilendirilme ve krizin doğru yönetimi noktasında ortaya çıkabilecek endişeler ile bazı tedbir ve yaklaşımların kategorik olarak reddedilmesi gibi yaklaşımların önüne geçilmesi gerektiği açıktır. Konunun ciddiye alınması ile panik yaratılması arasında ince bir çizgi bulunmaktadır. Bu konuda bilimsel tedbirler alınmalı, hızlı, şeffaf ve doğru bir iletişim kurulmalı, süreç siyasallaştırılmamalıdır.”