Dünya dışında yaşam olabilir mi?

A. ERCÜMENT ÖZKAYA (ANKARA) – ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Mars gezegeninde organik moleküller bulunduğunu bildirdi.
NASA tarafından yapılan açıklamada, Mars yüzeyinde araştırmalar yapan Curiosity keşif aracının kaya tabakaları üzerinde yaptığı sondajda yaklaşık 4 milyar yıl öncesine tarihlenen organik moleküller keşfedildiği belirtildi. Açıklamada bununla birlikte bulunan organik moleküllerin şu an için Mars’ta bir zamanlar hayat bulunduğuna ilişkin tartışılmaz bir kanıt oluşturamayacağı vurgulandı.
Biliminsanları bulunan organik moleküllerin gerçekten de Mars’ta bir zamanlar yaşamış olan canlı organizmalardan kaynaklanmış olabileceğini ancak bunların başka yollarla oluşmuş olabileceği ihtimalinin de yabana atılamayacağı uyarısında bulunuyorlar. Bununla birlikte, Curiosity’nin keşfinin yaşamın dünya dışında da oluşmuş olabileceğine ilişkin tezleri güçlendiren bir bulgu olduğu ifade ediliyor.
Bilim çevreleri şimdiki durumda bile Mars’ta çok küçük miktarda ilkel (mikroskobik) yaşam formları bulunabileceği ihtimalini göz ardı etmiyorlar. Mars atmosferinde saptanan metan gazı düzeyinde görülen mevsimlik dalgalanmaların gezegende varlık gösteren mikroskobik canlıların faaliyetlerinden kaynaklanabileceği ihtimaller arasında gösterilirken, bu dalgalanmaların gezegenin yüzeyi altında bulunan su ve kayaların etkileşiminden yanı inorganik nedenlerden kaynaklanabileceği de ihtimal dışı görülmüyor.
Bugün itibariyle gelişmiş yaşam formlarına ev sahipliği edemeyecek atmosfer ve iklim koşullarına sahip olan Mars gezegeninde milyarlarca yıl önce yaşam için daha elverişli koşulların hüküm sürdüğü bilinmekteydi. Bu nedenle Curiosity’nin keşfettiği organik moleküllerin Mars’ta bir zamanlar daha gelişmiş (çok hücreli) organizmaların yaşamış olabileceğine dair (kesin kanıt olmasa da) bir işaret olduğu bildiriliyor.