Erdoğdu: Hükümetin KDV iadesi yapacağı boş bir hayal

ANKARA – CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, TBMM’ye sevk edilen Katma Değer Vergisi Kanun Tasarısı ile piyasada KDV iadelerinin ödeneceğine ilişkin iyimser bir hava oluştuğunu belirterek, “Oysa tasarıda böyle bir madde yok. Hükümetin bugüne kadar birikmiş yaklaşık 160 milyar TL KDV iadesi yapacağı boş bir hayal” dedi.
Hükümetin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ekonomik canlılık yaratmak amacıyla çeşitli önlemler aldığına işaret eden Erdoğdu, 16 Nisan referandumu sürecinde de istihdama geçici çareler getirmeyi amaçlayan kampanyalar, KGF kredileri ve vergi indirimi gibi “seçmene selam” türünden tedbirlerle Türkiye’nin sıcak para finansmanına bağımlığını derinleştirdiğini söyledi. Erdoğdu şöyle devam etti:
“Şimdi de yaklaşan seçimler öncesi biriken KDV iadelerini ödeyecekmiş beklentisi yaratarak piyasaya yeni havuç gösteriyor. Oysa tasarı, bir mükellefin mal veya hizmet alışları dolayısıyla ödediği KDV’nin, hesaplanan KDV ile telafi edilememesi nedeniyle oluşan ve sonraki döneme devrederek biriken iadelerin ödenmesini tamamen Maliye Bakanlığı’nın keyfine bırakıyor. Tasarıyla, mükelleflerin bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamının, hesaplanan KDV toplamından fazla olduğu hallerde, aradaki farkın iade edilmeyeceği kuralını kaldırıyor ve her bir vergilendirme dönemine ilişkin 12 ay süreyle indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin, izleyen altı ay içinde mükellefe iadesini öngörüyor. Ama bütün bu düzenlemeler 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girecek. O tarihten önceki birikmiş KDV iadesinin ödenmesi ise, ‘bütçe olanakları çerçevesinde’ denilerek ve yıllara yayılarak iadesi ya da muhtelif vergi borçlarına mahsup edilmesi veya gider yazılması konusunda düzenlemeler yapmaya Maliye Bakanlığı yetkili kılınıyor. Yani birikmişlerin ödenmesi veya başka borçlara karşılık mahsup edilmesi tamamen Maliye Bakanlığı’nın keyfine bırakılmış.”
BÜTÇEDE PARA YOK
Tasarıdaki ifadeden 160 milyar liralık birikmiş KDV alacağının yasa çıkınca üç ay içinde ödeneceği gibi bir anlam verilmeye çalışılmasına rağmen gerçekte bunun tamamen Maliye Bakanlığı’nın inisiyatifine bırakıldığının altını çizen Erdoğdu, “Erken bir sevinç ve gerçekçi olmayan bir beklenti var. Zira bütçede böyle bir para yok. Varsayalım ki Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın belirttiği gibi 3 aylık sürede ödemeye kalktılar. Hazine kasasındaki 30 milyar TL’ye ek borçlanmaları ve yeni vergi getirmeleri gerekir. O zaman da faizleri yukarı çekerler. Yani seçim arifesinde sınırlı bir ödeme yaparak geçici bir canlılık yaratsalar bile faizlerin yükselmesine engel olamazlar” diye konuştu.
Ödemelerin “bütçe imkanları” denilerek Maliye Bakanlığı’nın keyfiliğine bırakılmasıyla “verginin yasallıktan çıkarılıp idareleşeceğini” de ifade eden Erdoğdu, “Hangi sektöre ne kadar iade yapılacağı, ne zaman yapılacağı tamamen bakanlığın inisiyatifinde. Bu durum KDV üzerinden verginin yasallığını askıya alıp yetkiyi bakanlığa bırakarak idareleştiriyor” dedi.