Eski TTK Başkanı Birinci’ye 8 ay 10 gün hapis

Eski Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Ali Birinci ile kurum memuru Yusuf Turan Günaydın’ı yargılayan Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, tüm dosyanın incelenmesinde, suç tarihinde TTK Başkanı olan Birinci’nin teklifi üzerine, okurlar için yetersiz olan yayın satış bürosu yerine Kızılay’da daha geniş bir yerin satın alınmasına karar verildiği belirtildi.
Birinci’nin, Çankaya Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan gayrimenkulü satın almak için sanık Günaydın’ı görevlendirdiği, taşınmazın alım işlemleri için oluşturulan satın alma komisyonu başkanı ile iki üyesinin, belirlenen değerin piyasa fiyatlarının üstünde olduğu gerekçesiyle satın alma işlemini onaylamadıkları ve karara şerh düştükleri bildirilen kararda, ancak Birinci’nin talebi doğrultusunda, taşınmazın 2 milyon 500 bin liraya satın alındığına yer verildi.
Kararda, şu ifadelere yer verildi:
“Halbuki gayrimenkul için yapılan ilk araştırmada 2 milyon 14 bin lira ortalama değer tespit edildiği, bu tespitlere rağmen sonradan aynı gayrimenkul için yasal ve makul gerekçesi anlaşılmayacak biçimde ikinci kez değer tespiti yapılarak alım işleminin tamamlandığı dosya kapsamından anlaşılmıştır. Yargılama aşamasında alımı yapılan taşınmazın bilirkişiler vasıtasıyla piyasa değeri araştırılmış, 25 Haziran 2011 tarihli raporda 1 milyon 875 bin lira, 30 Mayıs 2012 tarihli raporda 2 milyon 150 bin lira, 21 Şubat 2014 tarihli raporda ise alım tarihi itibariyle 2 milyon 200 bin lira olduğu mütalaa olunmuştur. Yapılan piyasa araştırması birbirinden farklı değer tespitiyle sonuçlanmış ve tüm raporlarda taşınmazın değeri alım tutarından altında olarak bilirkişi raporlarına yansımıştır.”
Kamu görevi yürüten TTK Başkanı’nın, kitap satışı için alınacak taşınmazın belirlenmesinde aynı şartlara haiz daha düşük değerde başka bir binanın da alınabileceği hususunu göz ardı ettiği ileri sürülen gerekçeli kararda, Birinci’nin “doğrudan belirlediği binanın alınmasına yönelik faaliyette bulunduğu” iddia edildi.
Kararda, Birinci’nin, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerinde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanda karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlama ilkesine uygun davranmayarak, üzerine atılı suçu işlediği kaydedildi.
Cezaya erteleme
Birinci’nin cezasının, “daha önce kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkum edilmemiş olması ve yargılamada gösterdiği pişmanlık” dolayısıyla ertelendiği belirtildi.
Birinci’nin, kararı temyiz etme hakkı bulunuyor.