Gürer: Tüm sağlıkçılara kadro müjdesi verilsin

HABER MERKEZİ- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer virüs ile fedakârca çalışan ve yaşamları pahasına görevi yapan sağlık çalışanları için alkışın yeterli olmayacağını belirtip yıllardır ciddi mağdur ve sorunlu olan başta sağlık emekçileri olmak üzere tüm çalışan emekçiler için yapılması gerekenlerin bir an önce açıklanmasını istedi.
Gürer taşeron düzenlemesi kapsamında bugün fedakârca çalışan Hastane Bilgi İşlem Çalışanları, Görüntüleme Merkez Çalışanları, Sosyal tesis, yemekhane çalışanları, güvenlik görevlileri, kiralık araç şoförleri gibi taşeron firmada olanları asıl kadroya alınmasını gerektiğini söyledi. KİT çalışanları, PTT çalışanları yanında Karayollarında, Demiryollarında Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere birçok bakanlıkta kadro bekleyen taşeron firma işçilerine de kadro verilmelidir” dedi. Kurye olarak çalışan ve işyeri açık olduğu için işe gidip gelen çalışanlarında virüse karşı gerekli donanım desteğin verilmesini isteyen Gürer, zorunlu olmayan fabrika çalışanları ücretli izne ayrılmalıdır. Tüm kurye olarak çalışanlara giysi, maske, koruyucu malzeme devlet ücretsiz vermelidir.” diye konuştu.
TARIM EMEKÇİLER UNUTULMASIN
Gürer “Tarımsal üretimde geçici, gezici ve mevsimlik tarım işçilerin bu süreçte bir arada ve birlikte çalıştığı dikkate alınarak karşılaşacağı sorunlara yönelik çalışmalar virüs ile daha kapsamlı olarak dikkate alınması gerektiğini dikkat çekerek gerekli önlemlerin alınmasını da istedi.”
FEDAKÂRCA ÇALIŞIYORLAR
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer Başta sağlık çalışanları olmak üzere Güvenlik görevlileri, Belediye çalışanları, İçme suyu, gıda, elektrik, doğalgaz hizmetleri, atık yönetimi, güvenlik hizmetleri, personel transferi, ulaştırma ve iletişim hizmetleri, defin hizmetleri gibi sürdürülmesi zorunlu hizmetlerde çalışanların her koşulda verdikleri çaba ve emek onlara sağlanması gereken destek ve dayanışmayı da öncelikle iktidar yapacağı düzenlemelerle göstermeli ve çalışma yaşamında emek sömürüsü yerine hak edene hakkının verilmesi süreci de bu acı deneyimle öğrenilmelidir” diye konuştu.