Kaç türlü namaz var

Salim TAŞCI

Öncelik beş vakit farz namaz’ı
Cuma namaz’ı
Teravih namaz’ı
Nafile namaz’ı
Cenaze namaz’ı
Sünnet namazları,
VİTİR ve bayram namazları vaciptir. Mendup namazlarıda, teheccüd, istihare ve kuşluktur… Yukarıda sıraladığım namazlar dini akidelerimiz içerisindedir… Şimdi sizlere başka namazlardan bahsedeceğim! Nasıl mı? bakınız elin oğlu ne namazlar kılıyorlarmış da bizler bilmiyormuşuz..?!
İstihkak namaz’ı
Tayin namaz’ı
Terfi namaz’ı
Lojman namaz’ı
A-İstihkak namazı: Yaptığı işten dolayı hak edişi geciken kişiler. Ödeme yapacak dini bütün ilgilinin hangi camide cuma namazı kıldığını tespit eder, takip neticesi sağ veya sol tarafına oturur, dini bütün ilgili her selam verdiğinde bu alacaklıyı görür eh sonunda da alacağını alır..! Tayin mi olacak, terfi mi edecek, lojmana girişimi gecikecek, yukarıdaki istihkak namazı kılınan yolu izlenecektir!…
Tek kelime Allah islah etsin demekten başka söylenecek sözümüz yoktur!..
Size geçmiş de yaşanmış bir olayı yazayım; kişinin terfisi gecikmektedir, çalıştığı bakan gerçekten dini bütündür, bakanın hangi camide namaz kıldığını bilmektedir ancak camide bakanın yanına bir türlü yaklaşamaz.
Cami hocası vaazının sonunda, aynen şu anonsu yapar “Ey cemaat aramızda camimizin devamlı cemaatinden……….. bakanlığında çalışan kişinin ayakkabıları kaybolmuştur, bulan vatandaşlarımızın imamlığa teslim edilmesi…’’
Hoca bu anonsu birkaç kez yeniler… Eh bu vatandaş terfi etti mi etmedi mi bilemiyoruz! Amma bu vatandaşın zekasına da şapka çıkartmayan olur mu bilemem…
Tek kelime helal olsun..!