Kamu Denetçiliği Kurumundan baz istasyonu kararı

Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, bir vatandaşın evinin karşısındaki cami minaresinde bulunan baz istasyonunun kaldırılmasını tavsiye etti.
Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, M.T, kuruma başvurarak, Danıştay İdari Dava Dairelerince, Maliye Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan ve 2007’de yürürlüğe giren, Hazine’ye ait taşınmazlar üzerinde bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca yönetilen cami, mescit ve bunların müştemilatının baz istasyonu kurulması ve ticari faaliyetlerde kullandırılması amacıyla kiralanmasına ilişkin esasları belirleyen protokolün bazı maddelerinin, yürütmesinin durdurulduğunu belirtti.
Bu nedenle evinin karşısında bulunan Keçiören Müftülüğüne bağlı Şehit Mehmetçik Camii minaresindeki baz istasyonunun kaldırılmasını istedi.
Başvuruyu incelemeye alan Kamu Başdenetçisi Ömeroğlu, cami minarelerindeki baz istasyonlarının hukuka aykırı oldukları, hukuka aykırı sözleşmelere dayanarak kurulan baz istasyonlarının kaçak işletildiği tespitinde bulundu.
Ömeroğlu, ayrıca ibadet yerleri olan camilerin ve mescitlerin doğrudan baz istasyonu kurulmak amacıyla kiraya verilmesinde, ibadet yerlerinin özelliği ve kullanımı dikkate alındığında, kamu yararı ve hukuka uyarlık görülmediği değerlendirmesinde bulundu.
Cami müştemilatlarına kurdurulan baz istasyonlarının, cemaati rahatsız edici, huzur ve sükununu bozucu olduğunun, Diyanet İşleri Başkanlığına intikal eden gerek sözlü ve gerekse yazılı şikayetlerden anlaşıldığına dikkati çeken Ömeroğlu, mimari kültür açısından son derece önemli olan camilerin mimari estetiğinin de baz istasyonlarıyla bozulduğunu vurguladı.
Baz istasyonlarının kurulumu konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülüklerin tasarrufunun kaldırılması ve denetiminin kısıtlanmasıyla konunun tek elden profesyonel kişilerce yönetilemediğine işaret eden Ömeroğlu, bunun sonucunda tecrübesiz cami dernekleriyle profesyonel firmaların karşı karşıya bırakılmasının suistimallere açık kapı bıraktığını kaydetti.
Ömeroğlu, baz istasyonunun kaldırılmasına yönelik gerekli çalışmanın bir an önce yapılarak sonuçlandırılması için Diyanet İşleri Başkanlığına ve ilgili GSM firmasına tavsiye kararı gönderdi. Tavsiye kararının ardından GSM firması, baz istasyonunun kaldırıldığını Kamu Denetçiliği Kurumuna bildirdi.