Karabük Hastanesi-2

Mehmet Necati GÜNGÖR

Gerçekten, o hastanede gördüğüm kötü insan ilişkileri beni çok etkiledi.
Belki Karabük halkını çok sevmiş olmadan kaynaklı. Bilmiyorum.
Çoğunlukla işçi ailelerinden ve emeklilerinden olan bu halk her yönüyle övgüye lâyık.
Onun için, O hastanede maruz kaldıkları muamelelere kendimi de katarak isyan ettim.
Beni de onlardan biri sanmış olmalılar.
Halk tipi bir giyim, başımda gopçalı kasket. Doktor beğenmedi anlaşılan.
Tespitlerimiz ve tepkilerimiz yerinde olmalı ki; yazım üzerine Sağlık Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Özetle veriyorum:
“Sayın Güngör,
Asıl gayemiz, sağlık hizmeti sunumunda kaliteli, açıklayıcı ve güler yüzlü hizmet sunumunun sağlanmasıdır. Bu bağlamda da çalışmalar yapılmaktadır. Hekim, sağlık personellerimiz ve sağlık kurum çalışanlarının tavır, üslup, güler yüzlü ve açıklayıcı hizmet sunması amaçlı birçok proje hazırlanmakta, performansa dayalı çalışma sisteminde iyi iletişiminin de payının arttırılması için yeni sistemlerin geliştirilmesi amaçlı uygulamalar yapılması planlanmakta….”
Bu açıklamaya teşekkür ettim.
Ne kadarı yapılır, ne kadarı yapılmaz bilemiyorum.
Ancak, hemen kaydetmeliyim ki; doktor-hasta-sağlık personeli ilişkileri çok önemlidir, mutlaka insani düzeye çıkarılmalıdır.
Bu arada iyi de olsalar, kötü de olsalar, bazı doktorlarımıza hastanelerde yapılan saldırıları şiddetle kınadığımı bir kere daha tekrar etmek istiyorum.
Doktorlar kötüdür diye bir genelleme yapılamaz.
İyi tahsil görmüş bu insanlar arasından çatlak seslerin çıkması elbette hepsini bağlamaz.
Yine bu hastaneden örnek vereceğim:
Daha önce tetkik için gittiğim kardiyolog Dr. Mehmet Çevik’i ve dün yine tetkik için gittiğim ürolog Opr. Dr. İsmail Selvi’yi taktirle anmak istiyorum.
Bir bahçede otururken yanıma iki kişi oturdu.
Bahçede masalar sınırlı, izin alarak yanıma oturdular.
Birisi, çocuğu için hastaneye gelmiş, kan sonuçlarının çıkmasını bekliyordu.
Sordum: “Hastaneden memnun musunuz?”
Cevap: “Memnuniyet sıfır!”
“Bu hastanede hastalar ve yakınları insan yerine konulmuyor. Doıktorlarla konuşulamıyor. Derdinizi anlatamıyorsunuz. Sadece onlar dinliyor, hiçbir açıklama yapmadan reçetenizi yazıp gönderiyorlar. Sadece doktorlar mı, yanlarında çalışan sekreterleri bile halka tepeden bakıyorlar.”
“Ayrıca burada bir de Diş Hastanesi var. Diş hastanesinde çene cerrahı yok, iyi mi?”