Katılım bankaları ‘Ekonomiye Destek Paketi’ne katıldı

İstanbul – Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), katılım bankalarının “Enflasyona Endeksli Karz-ı Hasen Nakit Finansman” ürününün yanı sıra tüm sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duydukları, sözleşme veya faturaya bağlı tüm sabit giderlerinin karşılanması için uygun yöntemlerle finansman desteği sağlayacağını bildirdi.
TKBB’den yapılan açıklamaya göre koronavirüs salgınının toplum sağlığına ve ekonominin sürdürülebilirliğine ilişkin etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde katılım bankaları da karar içeriğine uygun olarak finansal destek paketine katılacak.
“Kredi Garanti Kurumlarına sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar” ile Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından sağlanacak olan kefaletle, Enflasyona Endeksli Karz-ı Hasen Nakit Finansman ürünü ile müşterilerin vadesi gelen çek ödemelerinin yapılması mümkün olacak.
Müşterilerin koşulları sağlaması kaydıyla hesabına çek ödemeleri için nakit yatırılacak. Kullandırılan karz-ı hasen enflasyona endeksli olacak ve yıllık en fazla yüzde 9,5 enflasyon farkı alınacak. Yıllık enflasyonun yüzde 9,5’in altında gerçekleşmesi durumunda taksitler gerçekleşen orana göre revize edilecek.
Kefalet limitine ilişkin yararlanıcı türü, kefalet üst limiti, kefalet oranı, kefalet tutarı ve özel şartlar şöyle:

Ciro Yararlanıcı Kefalet üst limiti Kefalet oranı (Yüzde) Özel Şartlar
0-25 Milyon TL KOBİ/KOBİ Dışı 1 milyon TL 80
  • Azami 12 ay vade
  • Ödemesiz dönem azami 3 ay
  • Kullandırım esnasında, 25 Mart 2020 tarihine kadar yapılmış olan gerçek bir ticari ilişkinin varlığını tevsik eden belge ve bu ilişkinin finansmanı için 30 Haziran 2020 tarihine kadar keşide edilen çekler aranacaktır
25-125 Milyon TL 5 milyon TL 80
125 Milyon TL ve üzeri 10 milyon TL 80

Tüm sektörlere finansman desteği sağlanacak
Açıklamaya göre tüm sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duydukları, sözleşme veya faturaya bağlı tüm sabit giderlerinin karşılanması için katılım bankalarının uygun bulduğu yöntemlerle finansman desteği sağlanacak.
Yapılacak fon kullandırımı için yıllık en fazla yüzde 9,5 kar payı alınacak. Kefalet limitine ilişkin yararlanıcı türü, kefalet üst limiti, kefalet oranı, kefalet tutarı ve özel şartlar şöyle:

Ciro Yararlanıcı Kefalet üst limiti Kefalet oranı (Yüzde) Özel Şartlar
0-25 Milyon TL KOBİ/KOBİ Dışı 5 milyon TL 80
  • Azami 12 ay vade
  • Ödemesiz dönem azami 3 ay
  • Giderler sözleşmesi veya fatura ile belgelendirilecek
25-125 Milyon TL 25 milyon TL 80
125 Milyon TL ve üzeri 5010 milyon TL 80

Açıklamaya göre TKBB bu zor günlerde katılım bankacılığı ilke ve standartlarına uygun ürünlerle başta KOBİ’ler olmak üzere tüm müşterilerin yanında olacak.