KA�rmA�zA� et A?retimi yA?zde 4 azaldA�

ANKARA -A�TA?rkiye’nin toplam kA�rmA�zA� et A?retimi, geA�en yA�l bir A�nceki yA�la gA�re yA?zde 4 azalA�AYla 1 milyon 126 bin 403 ton olarak gerA�ekleAYti. KA�rmA�zA� et A?retimi 2017 yA�lA�nA�n son A�eyreAYinde bir A�nceki A�eyreAYe gA�re yA?zde 12,6 azaldA�.
TA?rkiye A�statistik Kurumu (TA?A�K), 2017’nin dA�rdA?ncA? A�eyreAYine iliAYkin kA�rmA�zA� et A?retimi istatistiklerini aA�A�kladA�. Buna gA�re, geA�en yA�l son A�eyrekte sA�AYA�r eti A?retimi 260 bin ton olarak tahmin edildi. SA�AYA�r eti A?retimi, bir A�nceki dA�neme gA�re yA?zde 10,4 azalA�rken bir A�nceki yA�lA�n aynA� dA�nemine gA�re yA?zde 4,5 arttA�. Koyun eti A?retimi 26 bin ton olarak tahmin edildi. Koyun eti A?retimi bir A�nceki dA�neme gA�re yA?zde 21,3 azalA�rken, bir A�nceki yA�lA�n aynA� dA�nemine gA�re yA?zde 68,2 artA�AY gA�sterdi. TA?rkiye’nin toplam kA�rmA�zA� et A?retimi, geA�en yA�lA�n son A�eyreAYinde, A�nceki dA�neme gA�re yA?zde 12,6 azaldA�, A�nceki yA�lA�n aynA� dA�nemine gA�re ise yA?zde 9,1 arttA�. SA�z konusu dA�nemde bu A?retim 295 bin 329 ton olurken, 2017 yA�lA�nda toplam kA�rmA�zA� et A?retimi A�nceki yA�la gA�re yA?zde 4 azalA�AYla 1 milyon 126 bin 403 ton olarak gerA�ekleAYti.