Milli hükümet

Mehmet Necati GÜNGÖR

Milletlerin öyle zamanları olur ki; milli dayanışma her şeyin önüne geçirilir.
Türkiye, bütün dünya ile birlikte böyle bir zaman diliminden geçiyor.
Çin’de başlayıp dünyaya bulaşan Corona virüsü sınır dinlemeden bütün milletleri tehdit ediyor.
Boğarak öldürüyor.
Virüs sadece insan sağlığını tehdit etmiyor, dünya ekonomilerini de allak bullak ediyor.
Gelişmiş ülkeler, vatandaşlarını korumak için her türlü tedbiri almak için üç rakamlı milyar dolarlar harcarken, Türkiye’mizin bu iş için ayırabildiği para 100 milyar lira.
Bu parayla hangi derde merhem olunur, bilmiyoruz.
Açlık sınırında milyonlar var bu ülkede.
Emekli maaşları yetersiz.
Dış para ihtiyacını karşılamakta zorlanıyoruz.
Çünkü Batı’daki finans çevreleri para verirken garantisini de peşinen istiyor.
Özgürlükleri sorguluyor, hukukun bağımsızlığını sorguluyor.
Bütün bunların olmadığı ülkelere para da vermiyor, yatırım da yapmıyor.
Türkiye’de öncelikle siyasetin bir araya gelmesi lâzım.
Toplumsal barış lâzım.
Parti ayırımı gözetmeksizin, hepimizin sırt sırta vermesi gereken bir dönemden geçiyoruz.
Ortak aklın bir an önce devreye alınması gerekiyor.
Ortak akıl, bütün siyasi partilerin katılacağı bir Milli Hükümet yapısıyla sorunlarımıza çare olabilir.
Her partinin aldığı oy oranında iştirak edeceği milli hükümet, yine Cumhurbaşkanının başkanlığında kurulmalı, alınması gereken önemli kararlar, bütün milletin tasvibinden geçecek bir anlayışla alınmalıdır.
Hiçbir parti bu hükümetin dışında tutulmamalıdır.
İçte ve dışta bin bir dertle uğraşıyoruz.
Devletimize, hükümetimize her türlü yardım ve anlayışı göstermek zorundayız.
Ortak aklı bir an önce devreye alamazsak, çok şeyler kaybedebileceğimizi görüyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanı öncelikle siyasi parti başkanlarıyla bir toplantı yapmalı, sonra da milli bir hükümetin kuruluşuna yol açacak adımlara öncülük etmelidir.
Tabii ki sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti’nin oyla gelmiş meşru bir Cumhurbaşkanıdır.
O’nu oluşumların dışında görmek ve tutmak mümkün değildir.
Alacağımız tedbirleri O’nunla birlikte, O’nun da rızasını alarak almalıyız.
Gün, siyaset yapma, muhalefet yapma günü değildir.
Sosyal mesafeyi koruyarak kol kola girme zamanıdır