Modern tıp çocuk felcini bitirmek üzere

Bir zamanların korkutucu hastalığı çocuk felci yeryüzünden silinmek üzere

A. Ercüment ÖZKAYA – Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünyası Sağlık Örgütü (DSÖ), 30 yıl öncesine kadar her yıl 125’ten fazla ülkede 350.000’den fazla çocuğun sakatlanmasına yol açan hastalıktan 2018 yılında 30’un altında vak’a kaydedildiğini bildirdi. Açıklamada çocuk felcine artık dünyada yalnızca Afganistan ve Pakistan’da rastlandığı ve bu ülkelerde de tümüyle kökünün kazınması için yoğun çaba gösterildiği belirtildi.
Çocuk felcinin ortadan kaldırılmasındaki en önemli aracın çok etkili olan çocuk felci aşısı olduğu bildiriliyor. Ancak aşının etkili olduğu ölçüde virüsün de son derece bulaşıcı olduğunu belirten sağlıkçılar, bütün çocukların aşılanmasının önemine dikkat çekiyorlar. Virüsün yüksek bulaşıcılığından ötürü, dünya üzerinde tek bir vak’anın kalması halinde bile hastalığın yeni salgınlara yol açmatehlikesinin ortadan kalkmayacağı vurgulanıyor.
Çocuk felcine yol açan poliovirusadlı virüsün ortadan kaldırılmasıyla insanlık tarihi boyunca büyük ve ölümcül bir salgın hastalık etkenini tümüyle yok etme başarısınıikinci kez göstermiş olacak. Binlerce yıl milyonlarca insanın ölümüne ya da görme yetisini yitirmesine yol açan çiçek hastalığı da en son 1977 yılında görülmüştü. DSÖ 1980 yılı itibariyle doğada çiçek hastalığının etkeni variola majör ve variolaminor virüslerinin doğada kalmadığını açıklamıştı.
Bu virüslerin doğada ortadan kaldırılması tamamen yok olması anlamına gelmiyor. Soğuk Savaş yıllarında özellikle ABD ve Sovyetler Birliği tarafından biyolojik savaş ihtimaline karşı üretilen ve laboratuvar ortamında saklanan virüslerin yok edilymesi tıp aleminde ve ülkeler arasında uzun tartışmalara konu olmuştu.