Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 94,3 arttı

ANKARA – Türkiye’nin ihracatı, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 14 milyar 759 milyon dolar, ithalatı yüzde 18,8 artışla 19 milyar 207 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de dış ticaret istatistikleri GTS ve Özel Ticaret Sistemi (ÖTS) olmak üzere iki farklı şekilde hesaplanıyor.
GTS’de, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar da hesaplamalara katılıyor. ÖTS’de ise sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanıyor.
Bu kapsamda, TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle üretilen dış ticaret istatistiklerinin ödemeler dengesi ve ulusal hesaplar gibi ekonomik verilerde yapılan revizyonlara uyumlu hale getirilmesi amacıyla, Ocak 2020’den itibaren ayrıntılı olarak GTS’ye göre yayımlanmasına başlandı.
ÖTS’ye göre dış ticaret istatistikleri ise bülten ve ekinde özet olarak yer alıyor.
Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 14 milyar 759 milyon dolara, ithalat ise yüzde 18,8 artarak 19 milyar 207 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 94,3 artarak 2 milyar 290 milyon dolardan 4 milyar 448 milyon dolara çıktı.
İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yıl ocakta yüzde 85,8 iken bu yılın aynı ayında yüzde 76,8’e geriledi.
Özel Ticaret Sistemi
Özel ticaret sistemine göre ihracat, ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 13 milyar 903 milyon dolar, ithalat ise yüzde 18,1 artarak 18 milyar 507 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 84,8 artarak 2 milyar 491 milyon dolardan, 4 milyar 603 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak ayında yüzde 84,1 iken, 2020 Ocak’ta yüzde 75,1’e geriledi.
Türkiye’nin ocak ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,1’i bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 78,1 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında oluşturulan ocak ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.
Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, ocak ayında imalat sanayisinin payı yüzde 94,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, ara mallarının payı yüzde 78,1, sermaye mallarının payı yüzde 12 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,4 olarak hesaplandı.
Ocakta yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 35,8 olurken, bu kategorideki ithalatta yüksek teknolojili ürünler yüzde 13, ortak yüksek teknolojili ürünler yüzde 37,8 payla yer aldı.
– İhracatta Almanya, ithalatta Rusya ilk sırada
Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya alırken, bu ülkeye 1 milyar 415 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.
Almanya’yı sırasıyla 888 milyon dolar ile İtalya, 869 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 816 milyon dolar ile Irak ve 746 milyon dolar ile ABD takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,1’ini oluşturdu.
İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ocakta Rusya’dan yapılan ithalat 2 milyar 83 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 886 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 349 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 223 milyon dolar ile ABD ve 796 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,2’sini oluşturdu.
Öte yandan, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ihracat ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,7, ithalat yüzde 4,5 arttı.