Özel tiyatrolara devlet desteği

ANKARA – Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan “Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.
Özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardım sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte özel tiyatro, “Hobi amaçlı etkinlikler dışında tiyatro faaliyeti gerçekleştiren gerçek kişileri veya özel hukuk tüzel kişileri” olarak, sanat sezonu da “Her yılın 1 Eylül günü ile bir sonraki yılın 30 Haziran günü arasındaki dönem” şeklinde tanımlandı.
Yönetmeliğe göre, nakdi yardımdan yararlanmak için özel tiyatroların başvuruları her yıl 15 Temmuz’da başlayacak ve 15 Ağustos’ta sona erecek. Başvurular, e-devlet kapısı üzerinden de erişilebilen sistem aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve özel tiyatrolar her sanat sezonu için sadece bir proje ile başvuruda bulunabilecek.
Ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre “tacir” sayılanlar profesyonel tiyatrolar kategorisinde, tacir sayılmayan tüzel kişiler, vergi mükellefi olan gerçek kişiler ya da kuruluş amacı kültür, sanat ya da tiyatro faaliyeti olan dernekler veya vakıflar amatör tiyatrolar kategorisinde başvuru yapabilecek.
Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Geleneksel Tiyatro sanatçıları için verilen Sanatçı Tanıtım Kartı’na sahip gerçek kişiler de geleneksel tiyatrolar kategorisinde başvurusunu gerçekleştirecek. Profesyonel tiyatrolar kategorisinde çocuk veya gençlik oyunu projesi ile başvuruda bulunabilecek. Yönetmeliğe göre, başvuru için sisteme kaydedilen bilgi ve belgeler 5 yıldan az olmamak kaydıyla Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda muhafaza edilecek. Özel tiyatrolar, yardım aldıkları projeyi gerçekleştirene kadar yeni bir başvuru yapamayacak. Başvuru esnasında yönetmelikte detaylı bir şekilde düzenlenen, içerisinde projenin yazarı, çevirmeni, türü, yönetmeni, oyuncu sayısı, geçtiği dönem ve mekan bilgileri, yer alan ana karakterler, konusu, tahmini maliyet dökümü, başvuru sahibinin son üç yılda ödemiş olduğu vergi ve sigorta prim tutarları ile varsa kendisine ait salona ilişkin bilgilerin yer aldığı belgeler sunulacak.