Patronlar da işsiz kalır

METİN TÜRKYILMAZ-İstihdam rakamları açıklandığında hemen herkes işsizlik oranlarına odaklanır. Oysa, istihdam verileri işsizlik oranları dışında da önemli veriler ortaya koyar. Bunlardan biri de işteki durumdur.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2014 yılı Şubat ayında 2 milyon 825 bin kişi olan işiz sayısı bu yıl Şubat ayında 401 kişi artarak 3 milyon 226 bine yükseldi. İşsizlik oranı aynı dönemlerde yüzde 10,2’den yüzde 11,2’ye çıktı. Bu rakam 2015 yılı Ocak ayında yüzde 11,3’dü. Tarım dışı işsizlik Şubat ayında yüzde 12,1’den yüzde 13,2’ye, genç nüfusta işsizlik yüzde 17’den yüzde 20’ye yükseldi.
Şubat ayı itibarıyla 2014 yılında 24 milyon 999 bin kişi olan istihdam sayısı 25 milyon 576 bine yükseldi. Bu istihdamın 17 milyon 304 bini ücretli veya yevmiyeli, 4 milyon 476 bini kendi hesabına, 2 milyon 690 bini ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor. İstihdamın üçte birine yakını (yüzde 31,7’si) kayıt dışı çalışıyor. Toplam 17 milyon 473 bin kayıtlı, 8 milyon 103 bin kayıt dışı çalışan bulunuyor.
2014 yılı Şubat ayında işveren sayısı 974 bini kayıtlı, 190 bini kayıt dışı olmak üzere 1 milyon 164 bin kişiydi. Bu rakamlar, 2015 Şubat ayında 969 bini kayıtlı, 137 bini kayıt dışı olmak üzere 1 milyon 106 bine indi. Bir yıllık dönemde kayıtlı işveren sayısı 5 bin, kayıt dışı işveren sayısı 53 bin olmak üzere toplamda 58 bin kişi azaldı. Kadın işveren sayısı erkeklerin tersine artarak 87 binden 88 bine çıktı. Erkeklerde işveren sayısı 60 bin azalmayla 1 milyon 77 binden 1 milyon 17 bine indi.
Şubat ayı itibarıyla son bir yılda ücretsiz aile işçisi sayısı da 175 bin kişi azalırken, kendi hesabına çalışan sayısı 78 bin, ücretli ve yevmiyeli çalışan sayısı 732 bin kişi arttı.
Türkiye’de istihdam edilenlerin yüzde 67,7’si ücretli veya yevmiyeli, yüzde 17,6’sı kendi hesabına, yüzde 10,5’i ücretsiz aile işçisi, yüzde 4,3’ü ise işveren konumunda çalışıyor.
Şubat ayı itibarıyla ücretli ve yevmiyelilerin yüzde 16,6’sı, işverenlerin yüzde 12,4’ü, kendi hesabına çalışanların yüzde 59,9’u, ücretsiz aile işçilerinin ise yüzde 89,7’si kayıt dışı istihdam ediliyor.

Kadın işverenlerde kayıtdışı çalışan sayısı bir yılda yüzde 16,1’den
yüzde 5,7’ye indi

Kadınlarda kayıt dışı çalışan oranı, ücretli ve yevmiyeli çalışanlarda yüzde 18,8’e, kendi hesabına çalışanlarda yüzde 85’ine, ücretsiz aile işçisi olarak çalışanlarda yüzde 91,6’ya çıkarken, işveren olarak çalışanlarda yüzde 5,7’ye iniyor. Bu rakam geçen yıl Şubat ayında yüzde 16,1 idi. Kayıtlı çalışan kadın işveren sayısının 73 binden 83 bine çıkarken, kayıt dışı çalışan kadın işveren sayısı 14 binden 5 bine indi.