Plastik atık sorunu Meclis gündeminde

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök

ANKARA – CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, plastik atıkların meydana getirdiği çevre kirliliği konusunu Meclis gündemine taşıdı. Gök, “Ülkemizde plastik atıklar başta olmak üzere çevre kirliliğine sebep olan etkenlerin detaylı tespiti, bu etkenlerle mücadele için geliştirilecek doğaya dost ve düşük maliyetli çalışmaların desteklenmesi gerekiyor” dedi.  CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, plastik atıkların meydana getirdiği çevre kirliliği konusunu Meclis gündemine taşıdı. Gök, “Ülkemizde plastik atıklar başta olmak üzere çevre kirliliğine sebep olan etkenlerin detaylı tespiti, bu etkenlerle mücadele için geliştirilecek doğaya dost ve düşük maliyetli çalışmaların desteklenmesi gerekiyor” dedi.  Sanayileşmeyle beraber plastik atıkların üretim ve tüketiminin hız kazandığını belirten Gök, atıkların geri dönüşümünün sağlanması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, TBMM İçtüzüğünün 104’üncü ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması önergesi verdi. Dünyadaki plastik üretimine dair veriler de sunan Gök, şu verileri paylaştı: “1950’lerde 1,5 milyon ton olan plastik üretimi 1970’lerin ortalarından itibaren 50 milyon ton seviyesine çıkmıştır. 21. yüzyıla gelindiğinde tüm dünyada 200 milyon ton üretime ulaşılırken, küresel plastik sektörü 2010 – 2014 yılları arasında %4,1 büyüme kaydederek üretim hacmini 2015 yılında 325 milyon tona yükselmiştir. 2016 yılında ise 2015 yılına oranla üretimin %3 arttığı ve 335 milyon ton olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir” Hem sanayide hem de günlük hayatta plastik atık kullanımının arttığına dikkat çeken Gök, plastik atıkların üretimlerinin ve kullanımının her yıl artış gösterdiğini vurguladı.
TÜRKİYE’DEKİ GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI YETERSİZ
Gök, Türkiye’deki plastik atıkların geri dönüşümüne ilişkin çalışmaların yetersiz ve sınırlı olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:
“Plastik atıkların geri dönüşümünde önümüzdeki 10 yıl içerisinde kullanılmaya başlanması beklenen yönteme ilişkin Türkiye’deki çalışmalar oldukça sınırlı ve yetersiz olarak değerlendirilmektedir. Sözü geçen çalışmalara ağırlık verilmesi, ihtiyaç duyulan imkân ve kaynakların sağlanması sadece plastik atıklar için değil aynı zamanda ekosistemi tehdit eden bütün risklere karşı doğaya dost ve düşük maliyetli çözümler üretilmesi adına hayati bir adım olacaktır”