Sağlığın önündeki engeller kurum kültürü ile aşılıyor

ANKARA – Yüksek güven kültürü oluşturup mükemmel bir iş yeri yaratmak, çalışan potansiyelinin artmasını ve hata oranının azalmasını sağlıyor. Hata oranlarının minimuma inmesi insanların canlarını emanet ettikleri sağlık sektöründe kritik öneme sahip. Great Place to Work tarafından Amerika’da sağlık hizmeti veren şirketlere yönelik yapılan araştırmada, yüksek güven kültürüne sahip şirket çalışanlarının duygusal sağlık sorunlarının minimum seviyede olduğu belirtiliyor.
56 ülkede binlerce işletmenin ve milyonlarca çalışanın dahil edildiği çalışmalar sayesinde çalışanları ve şirket kültürünü derinlemesine analiz eden Great Place to Work Enstitüsü, sunduğu analiz, verdiği yüksek güven kültürü danışmanlığı hizmetleriyle nitelikli ve sürdürülebilir sistemler kurarak şirketlerin mükemmel bir kurum kültürü oluşturabilmelerine yardımcı oluyor. Çalışan odaklı yaklaşımlar ve yüksek güven kültürü, sürdürülebilir başarıyla birlikte şirketlerin hizmet kalitelerinde büyük oranda artış elde edilmesini sağlıyor.
Duygusal sağlık sorunları sona eriyor
Great Place to Work tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, her sektörde olduğu gibi sağlık çalışanlarının da yüksek güven kültürüne sahip iş yerlerinde çalışmaları, başarıyı ve hizmet kalitesini artırıyor. Yüksek güven kültürüne sahip ve çalışan odaklı yaklaşımlar gösteren özel ve kamu sağlık şirketleri, çalışanlarının duygusal sağlığını önceden belirleyip önlem alabiliyor.