a�?Sanat Kurumu A�zel A�dA?lleria�? aA�A�klandA�

DA?AY KapanA� Sanat Merkezi ve Kulis Sanata��a A�zel A�dA?l

Sanat Kurumu YA�netim Kurulu tarafA�ndan verilen a�?YA�netim Kurulu A�zel A�dA?lleria�? aA�A�klandA�. Her yA�l geleneksel olarak Sanat Kurumu YA�netim Kurulu tarafA�ndan
verilen A�zel A�dA?ller, tiyatro alanA�ndaki A�zverili A�abalarA�n topluma duyurulmasA� ve tiyatro sanatA�na karAYA� ilginin arttA�rA�lmasA�na katkA� saAYlayan kiAYi ve kurumlara veriliyor

A�AAzATAY DOLAY (ANKARA) – 1964-65 sezonundan bu yana verilen Sanat Kurumu Tiyatro A�dA?lleria��ne ek olarak, 1992-93 sezonundan itibaren a�?YA�netim Kurumu A�zel A�dA?lleria�? de sahipleri ile buluAYuyor. 2016-17 DA�nemi YA�netim Kurulu A�zel A�dA?lleri tiyatro alanA�nda kazandA�rdA�klarA� mekanlar ve genA� kadrosuyla sanatsal etkinliklerin zenginleAYmesine yaptA�klarA� katkA� nedeni ile DA?AY KapanA� Sanat Merkezi ve Kulis Sanata��a verildi. Mehtap Temiza��in Ankara A�ocuk EAYitimevia��nde a�?KA�rA�lan Noktaa�? adlA� oyunu a�?A�vgA?ye DeAYer Oyun A�dA?lA?a�?ne layA�k gA�rA?lA?rken, ODTA? MA?zikal TopluluAYu da 1997 yA�lA�ndan bu yana mA?zikal alanA�nda gA�sterdiAYi disiplinli ve A�zverili A�abalarA�yla A�dA?llendirildi. A�dA?l TA�renia��nin gerA�ekleAYeceAYi tarih ve yer, daha sonra kamuoyuna duyurulacak.