Spacex, Mars roketinin inAYasA�nA� sA?rdA?rA?yor

ELON MUSK, DEV ROKETA�N A?RETA�M KALIBININ FOTOAzRAFINI TAKA�PA�A�LERA�YLE PAYLAAzTI

BURAK COAzKUN (ANKARA)A�-SpaceX AYirketinin kurucusu Elon Musk, Mars’a gA�ndereceAYi roketin dev A?retim kalA�bA�nA�n fotoAYrafA�nA� sosyal medyada takipA�ileriyle paylaAYtA�.
Uzay AYirketinin BFR adA� verilenA�yeni nesil roketini imal eden silindir AYeklindeki dev kalA�bA�n fotoAYrafA�nA� Instagram hesabA�nda yayA�nlayan Musk, dev roketin deneme uA�uAYlarA�na gelecek yA�lA�n ilk yarA�sA�nda baAYlayacaklarA�nA� belirtti.
Azimdiye kadarki en bA?yA?k ve en gA?A�lA? uzay aracA�nA� yapmak isteyen A?nlA? giriAYimcinin fotoAYrafA�nA� paylaAYtA�AYA� yaklaAYA�k 10 metre A�apA�ndaki ana gA�vde imal kalA�bA�, dev roketin A?st katA�ndan oluAYan uzay gemisinin karbon fiber gA�vdesinin A?retiminde kullanA�lA�yor.
A�elikten saAYlam ve alA?minyumdan hafif karbon fiber, uzay ve havacA�lA�kta harika bir A?retim malzemesi olarak gA�rA?lA?yor.
Musk’A�n sosyal medyada paylaAYtA�AYA� fotoAYrafta A�adA�rA�n iA�indeki dev kalA�bA�n yanA�nda, A?nlA? iAYadamA�nA�n bir diAYer AYirketi elektrikli araA� A?reticisi Tesla’nA�n Model 3 otomobilinin bulunmasA� dikkat A�ekti.
Elon Musk’A�n bu A?retim A�adA�rA�nA�n yerini belirtmemesine karAYA�lA�k, buranA�n SpaceX firmasA�nA�n kA�sa sA?re A�nce dev roketin A?retimini baAYlattA�AYA� Los Angeles limanA�ndaki 18 dA�nA?mlA?k arazide bulunduAYu tahmin edliyor.
-2022′ KARGO, 2024’TE A�NSAN-
Spacex AYirketinin amiral gemisi olacak ve Mars’ta ”sA?rdA?rA?lebilir ve kalA�cA�” bir koloni kurmakta kullanA�lacakA�Big Falcon Rocket’in (BFR) KA�zA�l Gezegen’e 2022’de kargo ve 2024’te de insan taAYA�masA� A�ngA�rA?lA?yor.
Azirketin kurucusu Musk iki yA�l A�nce BFR’in ”1200 ton sA�vA� oksijen” kapasiteli yakA�t tankA�nA�n fotoAYrafA�nA� takipA�ileriyle paylaAYtA�ktan sonra dev roketin A?retim aAYamasA�yla ilgili bir geliAYmeyi bildirmemiAYti.
SpaceX’in kA�sa sA?re A�nce fA�rlattA�AYA� ve sA�radan bir roketin 3 katA� yA?k taAYA�ma kapasitesine sahip Falcon Heavy’nin 21 katA� bulunmasA�na karAYA�lA�k dev roket BFR 32 kat yA?ksekliAYe sahip olacak.
HA�zlA� A?retim takvimi nedeniyle Elon Musk geA�en ay beklentileri A�ok yA?kselttiAYini kabul etmiAYti. Falcon Heavy de ilk 2011’de aA�A�klanmA�AY ve 2013’te fA�rlatA�lacaAYA� bildirilmesine karAYA�n 2018’in baAYlarA�nda uA�abilmiAYti.
TamamlandA�AYA�nda ABD’deki A�zgA?rlA?k Heykeli’nden yA?zde 15 daha uzun olacak BFR, yaklaAYA�k 60 metre uzunluAYunda itici roket ve yaklaAYA�k 48 metre uzunluAYunda uzay gemisinden oluAYacak, 100 kiAYi ve 150 ton yA?kA? DA?nya’nA�n yA�rA?ngesine taAYA�ma kapasitesine sahip olacak. Uzay gemisi uzayda yakA�t ikmali yaptA�ktan sonra 6 ay iA�inde Mars’a ulaAYabilecek.
Musk Azubat’ta yaptA�AYA� aA�A�klamada, SpaceX mA?hendislerinin A�oAYunun AYu anda BFR ve A�zellikle uzay gemisine odaklandA�klarA�nA� belirterek, ”Uzay gemisi kA�smA� en zoru. Yeniden kullanA�labilir roketler tamam ama yeniden kullanA�labilir uzay gemisi roketler gibi yere inebilecek mi? Bu en kA�smA� ve en zor kA�smA�ndan baAYladA�k” demiAYti.