“Taklit ürünlere polis resen müdahale etsin”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sektör meclisi temsilcileri, vergilerden girdi maliyetlerine, eğitimden ithalata kadar bir çok soruna ilişkin çözüm önerilerini Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekonomi yönetimine iletti.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, iç hat uçak bilet ücretlerinden alınan KDV oranlarını gündeme getiren Türkiye Sivil Havacılık Meclisi temsilcileri, havayolu taşımacılığının sürdürülebilir gelişimi için uçak bilet ücretlerinden alınan KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesini talep etti.
Öte yandan geçen yıl Rusya’da yaşanan ekonomik krizin özellikle Akdeniz Bölgesi’ne gelen Rus turist sayısında önemli düşüşlere neden olduğunu ifade eden sektör temsilcileri, Rusya ve diğer bazı ülkelerden gelecek turist taşıyan uçaklara uygulanması öngörülen uçak başına 6 bin dolar yakıt desteğinin, bu yılın tamamında uygulanmak üzere, Türkiye’ye turist getiren yerli ve diğer tüm ülkelerin uçaklarına uygulanacak şekilde geliştirilmesini istedi.
– Tarım sektöründen televizyon kanalı talebi
Türkiye Tarım Meclisi temsilcileri, elektrik, mazot, gübre, ilaç gibi girdi maliyetlerinin dünya fiyatlarının üzerinde seyretmesine dikkati çekerek, mazotta ÖTV’nin etkisini azaltacak kadar desteğin artırılması ve tarımda kullanılan elektrik bedelinin hasat sonunda ödenmesi önerisinde bulundu.
Sektör temsilcileri, çiftçi eğitimi ve uygulamalarının yetersiz olması sorununa çözüm adına TRT ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteğiyle 24 saat yayın hizmeti verecek tarım kanalı kurulmasını istedi.
– Tekstilciler ithalata ek vergi istiyor
Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi temsilcileri ise sektörde artan ithalat sorununa vurgu yaparak bazı tekstil ve hazır giyim ürünleri için Temmuz 2011’den itibaren uygulanan ek vergilerin, yatırım, istihdam ve dış ticaret dengesine çok olumlu katkıları göz önüne alınarak kapsamının genişletilmesini talep etti.
Sektör temsilcileri bu kapsamda ithalat artışı tespit edilen ve Türkiye’de yeterli miktarda üretilen tüm tekstil ve hazır giyim ürünleri için ek vergi uygulamasının pamuk, yün ve suni sentetik iplik ve kumaş üretimini de içerecek şekilde uygulanması talebinde bulundu.
Ana girdi ürünü pamuğun yarısından fazlasının ithal edildiğine dikkati çeken sektör temsilcileri, pamuk üretiminin artırılması için pamuk ekimi destek priminin olabilecek en üst düzeyde arttırılması ve stopaj sebebiyle ödenen KDV’nin yüzde 1’e çekilmesini önerdi.
– LPG’cilerin sıkıntısı 20 günlük ulusal stok yükümlülüğü
Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Meclisi temsilcileri ise LPG Piyasası Kanununun yaptırımlara ilişkin maddesinin petrol piyasası ile eş güdüm sağlayacak şekilde düzenlenmesini ve lisans iptaline giden düzenlemenin değiştirilmesini istedi.
Yirmi günlük ulusal stok yükümlülüğünün finansman maliyeti hariç sektöre etkisinin 62 milyon dolar olduğunu ifade eden sektör temsilcileri, ulusal stokun 10 günle sınırlandırılması ve şirket stoklarında yer alan tüp içindeki LPG miktarı ile seyir halinde gemi-tanker üzerinde bulunan tüm LPG ürünleri ulusal stok miktarları içinde değerlendirilmesi gerektiğini ekonomi yönetimine iletti.
Bu arada, LPG’li araçların kapalı otoparklara alınmasına ilişkin ilgili mevzuat değişikliklerinin tanımlanması da sektörün talepleri arasında yer aldı.
– Karayolu yolcu taşımacılığı
Öte yandan B1 yetki belgesine kayıtlı otobüslerle yapılan uluslararası karayolu yolcu taşımalarında yüzde 25 doluluk oranının istenmesinin sorunlara yol açtığı, çözüm olarak yeni açılan hatlarda 6 ay doluluk aranmaması ve hat iptallerine imkan verecek opsiyonlu-dinamik bir sisteme geçilmesi istendi.
Lüks limuzin taşımacılığı ve şirketlere verilen binek taşıma hizmetleri gibi A1 yetki belgesi ile binek araçlarla yapılan yolcu taşımalara ilişkin alternatif olabilecek bir belgelendirme sistemine geçilerek sektörün talebinin karşılanabileceği kaydedildi.
Kimya sanayinde yerleşim sorunu ve dışa bağımlılığın çözülmesi gerektiği ifade edilerek, kimya sektöründe kümelenme modelinin desteklenmesi için Özel Enerji ve Endüstri Bölgeleri kurulması, Marmara Bölgesinde Kimya İhtisas Endüstri Bölgesi’nin faaliyete geçirilmesi, bölgenin kamulaştırılması ve girişimcilere 30 yıllık süre ile kiralanması talep edildi.
– Taklit ürünlere polis resen müdahale etsin
Taklit ürünlerle mücadele kapsamında taklitçilik suçunun şikayete bağlı olmaktan çıkarılması ve kolluk kuvvetlerinin resen müdahalesine imkan tanınması istendi.
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinde kumaşlara uygulanan korunma önlemlerinin sona erdirilmesi gerektiği bildirildi.
Gazeteciliğin bir meslek olarak çalışma koşullarında çok uzun dönemden beri geliştirici ve iyileştirici düzenleme yapılamadığı ifade edilerek, mesleğin nitelik ve niceliğini etkileyen yeni gelişmelerin de değerlendirilmesi ve mevzuat çalışması yapılması gerektiği belirtildi.
– Otomotivde test pisti, rüzgar tüneli talebi
Otomotiv sanayinde daha fazla katma değer yaratılabilmesi için Ar-Ge altyapısının oluşturulması amacıyla test pistleri, çarpma testi pisti ve rüzgar tüneli kurulması istendi.
Araçlarda vergi hadlerinin dengeli hale getirilmesi, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) bir servet vergisi gibi uygulanmak yerine, AB ülkelerindeki gibi her araç için “Yol Kullanım ve Çevreyi Kirletme Vergisi” olarak düzenlenmesi ve bu verginin aracın yaşından bağımsız olması, MTV’nin çevreyi daha az kirleten tüm araçlara daha düşük oranda uygulanması gerektiği bildirildi.
Sanayinin yüzde 95’inin yer aldığı Doğu ve Güney Marmara’da intermodal lojistik altyapısının yetersiz vurgulanarak, “Marmaray’ın yük taşımacılığına açılması talep edildi.
– “Direksiyon sınavında AB kriterleri uygulanmalı”
Türkiye Eğitim Meclisince, özel öğretimin çalışma ortamını geliştirecek mevzuat adımlarına ihtiyaç olduğu vurgulanarak, 19 Haziran 2012’den önce ruhsat almış özel okullara 5 yıl süreyle devlet yardımı yapılması, özel okuldan resmi okula geçişin özendirilmesine yönelik uygulamalara son verilmesi tavsiye edildi. AB sürücü eğitim takip programı getirilmesi, en az 50 ilde sınav merkezleri inşa edilmesi, direksiyon sınavında AB kriterleri uygulanması önerildi.
Türkiye Enerji Meclisince enerji fonunun kaldırılması, Türkiye Gıda Sanayi Meclisince tüketicilerin güvenini kazanacak bağımsız ve tarafsız gıda otoritesi kurulması, Türkiye Hayvancılık Meclisince kanatlı sektöründe ihracatın önünü açmak ve pazar çeşitliliği sağlamak amacıyla devlet politikaları geliştirilmesi tavsiye edildi.
Türkiye İçecek Sanayi Meclisince, arz-talep dengesini gözetecek hammadde üretim planlanması ve uluslararası rekabete uygun üretimi sağlayabilecek esnek teşvik sistemlerinin geliştirilmesi önerisi getirilirken, Türkiye İklimlendirme Meclisince klima santrali ve fan-coil ticari buzdolapları, şofben, kombi ve termosifon cihazlarındaki farklı uygulama kaldırılarak ÖTV oranlarının eşitlenmesi istendi.
– “İlaç bütçesi revize edilmeli”
Türkiye İlaç Sanayi Meclisi, ilaç bütçesi, ekonomideki güncel gelişmeler dikkate alınarak revize edilmesini ve belirlenecek bütçeye kur düzeltmesinin yansıtılmasını önerdi.
Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisince, özel ve yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin tasnif edilmesi, sektörün tek çatı altında, çalışma usul ve esasları belirleyen bir meslek yasası çıkartılması istendi.
Türkiye Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Meclisince kağıt bazlı ambalaj atıklarının belediyeler tarafından kaynağından toplanması sağlanması, ithal ürünlerde de TSE standartları aranması talep edildi.
TOBB’un diğer sektör meclislerinin sorunlara yönelik bazı çözüm önerileri ve talepleri ise şöyle:
Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi:
– Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı bir an önce yenilenmeli.
– İkinci el motorlu taşıt araçları ticareti yapan firmalara tanım ve mesleki yeterlilik belgesi verilmeli.
Türkiye Otomotiv Yan Sanayi Meclisi:
– OSB’lerin alt yapı yatırımlarında üstlendikleri KDV’nin mahsup edilemeyen kısmının belli bir süre içinde OSB’lere iade edilmesi sağlanmalı. Sanayinin temel girdisi olan enerji üzerindeki ek maliyetler kaldırılmalı.
Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi:
– Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un mali sorumluluk sigortasıyla ilgili maddesi, ABD ve Avrupa’da olduğu gibi, tüm tarafları kapsayacak şekilde düzenlenmeli.
– Silahlı saldırı, terör, gasp ve hırsızlık gibi hadiseler sonucunda oluşan durum “iş kazası” tanımından çıkarılmalı.
– Silahlı ve silahsız çalışan güvenlik görevlileri, işin konusu gereği tehlikeli işler statüsü kapsamına alınmalı, yıpranma süreleri tanımlanmalı ve özlük hakları ile diğer hususlar ayrıca belirlenmeli.
– Denizcilik İş Kanunu, Basın İş Kanunu gibi Özel Güvenlik İş Kanunu hazırlanarak hayata geçirilmeli.
– Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, günümüzde karşılaşılan sorunların çözümüne ve özel güvenlik hizmet üreticileri ile bu hizmetten yararlanan tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamasına olanak sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmeli.
Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi:
– Patent ve marka vekilliği mesleğinin, disiplin kurallarını da içeren çerçeve niteliğinde düzenleyici kanun hükümleri TOBB önerileri doğrultusunda oluşturulmalı.
Türkiye Perakendecilik Meclisi:
– Kamu otoritesinin teşvik düzenlemelerinde bilimsel veriler ile perakende sektörünün ekonomiye katkısına yönelik etki analizi yapılmalı ve sektör ilgili teşviklere dahil edilmeli.
Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi:
– Akaryakıtlar üzerinden alınan çok yüksek oranlı vergiler zamana yayılarak düşürülmeli.
– Deniz ve havacılık yakıtları için sıfırlanmış ÖTV uygulaması yerine vergi iadesi sistemine geçilmeli.
– Ulusal markere dayalı kaçak akaryakıt tanımı değiştirilmeli ve olumsuz çıkacak ulusal marker sonucu ön kaçakçılık tanısı kabul edilerek en az bir ilave delil şartı aranmalı.
Türkiye Sağlık Kurumları Meclisi:
– Sağlıkta uygulanan teminat paketinin kapsamı ülke gerçekleri göz önünde bulundurularak daraltılmalı.
– Fark ücretlerinin sınırlandırılması yerine, fark ücret sınırı tamamen kaldırılmalı, hastaneler alacakları fark ücretlerini deklare etmeli.
– Tamamlayıcı sağlık sigortasının kullanımın artırılması amacıyla vergi indirimi ve bireysel emeklilik sigortasında olduğu gibi devlet desteği sağlamalı.
Türkiye Savunma Sanayi Meclisi:
– Savunma ve havacılık sanayiine özel, devletten devlete satış ile rakiplerin finansman paketlerindeki asgari şartları sağlayan bir kredi sistemi kurulmalı.
– Sektörün rekabetçiliğini devam ettirebilmesi amacıyla, benzer desteklerin Türkiye’de de faaliyet gösteren firmalara sağlanması için çalışmaların başlatılması ve sektörde faaliyet gösteren firmalara yatırım destekleri, uygun kredi olanakları, dahilde işleme ve gümrük rejimlerinde kolaylıklar ve vergi avantajları sağlanmalı.
Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi:
– Serbest bölgelere yapılan elektrik enerjisi tüketim bedeli satışlarından TRT Payı ve Enerji Fonu tahsil edilmemeli.
– Kullanıcı firmalara ait gayrimenkuller, organize sanayi bölgelerinde yapılan uygulamaya paralel olarak inşalarının sona erdiği tarihi takip bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaf tutulmalı.
Türkiye Sermaye Piyasası Meclisi:
– Kurumsal yatırımcı tabanını geliştirici önlemler alınmalı, orta ve uzun vadede kamu kurumlarının Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) dışındaki sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilmelerine imkan sağlayan düzenlemeler yapılmalı.
Türkiye Seyahat Acentaları Meclisi:
– Bölgesel rehberlik uygulamasına geçilmeli. 4 yıllık rehberlik bölümü üniversite mezunlarının Türkçe rehber olarak da istihdam edilmesi sağlanmalı.
– Öncelikle Türkiye’de konut edinmiş yabancıların konutlarını kendilerinin veya şirket aracılığı ile kiralanmasından kaynaklanan gelirin vergilendirilmesine yönelik mevzuatta turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine yönelik düzenleme yapılmalı.