Tanklara yerli mA?himmat geliyor

ANKARA – Milli Savunma BakanA� Nurettin Canikli, TA?rk SilahlA� Kuvvetlerinin (TSK) kullanA�mA� iA�in yeni yerli tank mA?himmatA� A?retildiAYini aA�A�kladA�. Milli kaynaklarla A?retilen 120 milimetre HE-T tank topu mA?himmatA�, aA�A�ktaki ve bir mevzinin arkasA�ndaki hedeflerin vurulmasA�nda bA?yA?k etkiye sahip. Yerli imkanlarla A?retilen tank topu mA?himmatA�nA�n test atA�AYlarA� baAYarA�yla tamamlandA�, yA�l iA�inde 3 bin yeni mA?himmat TSK’ye teslim edilecek.
Etkili ve caydA�rA�cA� savaAY araA�larA� arasA�nda yer alan tanklar, daha A�nce harekat konseptinde sadece zA�rhlA� hedeflere karAYA� kullanA�lA�yordu. Makina ve Kimya EndA?strisi (MKE) Kurumu da AYimdiye kadar bu amaca yA�nelik zA�rh delicili tank mA?himmatA� A?retiyordu.
FA�rat KalkanA� ve Zeytin DalA� harekatlarA�nda deAYiAYen hedef konseptine karAYA� MKE Kurumu, A�z kaynaklarA�yla yaptA�AYA� yeni Ar-Ge projesi hazA�rladA�. Proje A?zerindeki bir yA�llA�k A�alA�AYmanA�n ardA�ndan MKE Kurumunca ilk defa 120 mm HE-T tank topu mA?himmatA� A?retilmeye baAYlandA�.
Yeni mA?himmat aA�A�kta ve sA?tre gerisindeki hedeflere karAYA� bA?yA?k etkiye sahip. MA?himmat, tA?m alt parA�alarA�yla yerli ve milli olarak A?retilecek.