Tehlikeli madde taşıyan araçların köprü geçişlerine düzenleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü mevzuata uymadan kullanan tehlikeli madde taşıyan taşıtlar için taşımacıya bin 500, sürücüye 500 lira ceza verilecek 

Mevzuata aykırı bir şekilde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanan patlayıcı madde ve gaz yüklü taşıtlar için taşımacıya bin 500 lira, sürücüye 500 lira ceza uygulanacak.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, patlayıcı madde ve gaz yüklü taşıtların, Türk boğazları bölgesindeki köprü ve tüp geçitlerden geçişlerinde, Bakanlığın ve ilgili valiliklerin görüşü dikkate alınarak Karayolları Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenlere ceza kesilecek. Yasak olduğu halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanan patlayıcı madde ve gaz yüklü taşıtlar için taşımacıya bin 500 lira, sürücüye 500 lira ceza verilecek.
Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren ve tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunlu olan işletmecilere kesilen ceza bin liradan 3 bin liraya yükseltildi.
Öte yandan, yurt içinde tehlikeli madde taşımacılığı yapanların belgelerine ilişkin düzenleme yapıldı. 2014 model taşıtlar için 1 Temmuz 2017’ye, 2013 model taşıtlar için 31 Aralık 2017’ye, 2012 model taşıtlar için 1 Temmuz 2018’e, 2009-2011 model taşıtlar için 31 Aralık 2018’e, 2005-2008 model taşıtlar için 1 Temmuz 2019’a, 2004 ve öncesi model taşıtlar için 31 Aralık 2019’a kadar Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi alınacak.