TKYD SPK’nın kurumsal yönetimin gelişimine dönük adımlarını destekliyor

HABER MERKEZİ – TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, son dönemde SPK tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İzleme Raporu 2019” ve “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” ile kurumsal yönetim tebliğinde yapılan değişiklikler hakkında açıklamalarda bulundu. SPK tarafından yayımlanan ilgili çalışmaların şirketlerde kurumsal yönetim anlayışının benimsenmesine ve iyi uygulamaların hayata geçirilmesine katkı sunacağını ifade eden Ünal, SPK’nin bu alanda attığı somut adımları desteklediklerini ve üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği olarak 2003 yılından bu yana kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınmasına, gelişmesine ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Ünal, şunları söyledi: “Derneğimizin faaliyetlerine başladığı yıl olan 2003 aynı zamanda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ‘Türkiye için Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni yayınladığı tarihtir ve bu ilkeler, kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde daha geniş kesimler tarafından tanınması adına milat olmuştur” dedi.