Toplumsal meselelere parmak basan A�izgi roman: A?mit Kaptan

Senin gibi, benim gibi a�?sA�radana�? bir kahraman: A?MA�T KAPTAN

A�lkokul A�AYretmeni olan Hakan Karabey, A�ocuk yaAYlarda baAYladA�AYA� A�izgi roman okurluAYunu A�izime de merak sararak devam ettirmiAY. Bir Marmaris gezisinde gA�rdA?AYA? a�?Kara Korsana�? isimli tekneden etkilenen Karabey, yarattA�AYA� a�?A?mit Kaptana�? A�izgi romanA� ile toplumsal meselelerle ilgilenen bir kahramanA� ortaya A�A�karmA�AY. AltA� yA�l EAYitim- Sen 2 Noa��lu Azubea��nin baAYkanlA�AYA�nA� da yA?rA?ten Karabey, kahramanA� oluAYtururken A�ok da sA�kA�ntA� A�ekmemiAY diyebiliriz. Denizle pek iliAYiAYi olmayan ve a�?A?mit Kaptana�? kadar A�ok gezmeyen Karabey, a�?Ben gezmem ama A?mit Kaptana��A� gezdiririm, masamda dA?nyayA� dolaAYabilirima�? diyor. Sekizinci sayA�sA� hazA�rlanan A?mit Kaptana��A�, Karabeya��den dinledik.

RA�PORTAJ / SULTAN YAVUZ A�ZA�NANIR (ANKARA) – A�ocukken okunan kitaplar, gezilen yerler, ilgi alanlarA� hayatA�mA�za derinden nA?fuz etmiAYse, ilerleyen yA�llarda bir AYekilde yine karAYA�mA�za A�A�kabiliyor. TA�pkA� ilk A�izgi romanA�nA� babasA�nA�n hediye ettiAYi A�izer Hakan Karabey gibi… Tarkan, KaraoAYlan, Tommix, Teksas, Zagor okuyarak bA?yA?yen ve ortaokul yA�llarA�nda A�izim yapmaya da baAYlayan Karabey, bu yeteneAYini KaraoAYlan A�izgi romanA�nA�n son sayfasA�nda yer alan a�?A�izgi roman nasA�l yapA�lA�r?a�? kA�AYesindeki alA�AYtA�rmalarA� yaparak ve sevdiAYi A�izerleri yakA�nen takip ederek geliAYtirmiAY. Hatta iki yA�l A�nce A�len Zagora��un yaratA�cA�sA� A�talyan A�izer Gallieno Ferri ile de A�stanbula��da tanA�AYma AYansA� yakalayan Karabey, ustaya A?mit Kaptana��dan da bahsetmiAY.
1969 yA�lA�nda AydA�na��da doAYan Karabey, 9 EylA?l A?niversitesia��nden mezun olduktan sonra, A�AYretmen olarak gA�rev yaptA�AYA� okulda tanA�AYtA�AYA� eAYiyle birlikte 1991a��de DiyarbakA�ra��A�n bir daAY kA�yA?ne tayin edilmiAY. A�izim merakA� olan Karabey, burada geA�irdiAYi zamanA�n bir kA�smA�nA� A�izim yaparak geA�irmiAY. Bir Marmaris gezisinde a�?Kara Korsana�? isimli tekneyi gA�ren Karabeya��in zihninde ilk kA�vA�lcA�m A�akA�lmA�AY. Kahraman olarak bir korsan dA?AYA?nmA?AY ama sonra kaptanda karar kA�lmA�AY. Karabey, A?mit Kaptana��a dair AYunlarA� sA�ylA?yor, a�?Kolay sA�ylenen bir isim olsun istedik, kahramanlA�k A�aAYrA�AYtA�rmayan, sA�radan… Yerli A�izgi roman kahramanlarA�na bakA�nca, genelde eli kA�lA�A�lA�, sA?rekli dA?AYman bir grupla dA�vA?AYen karakterler gA�rA?rsA?nA?z. Oysa dA?AYman bana gA�re kA�yA�da haraA� kesen, baAYkasA�nA�n hakkA�nA� yiyen arazi mafyasA�dA�r. Azu anda ise nA?kleer santral en bA?yA?k dA?AYmanA�mA�zdA�r. Zaten A?A�A?ncA? sayA�da, GA�kovaa��da yapA�lacak bir santrale karAYA� yatlarA�n aralarA�na zincir geA�irip eylem yapan kaptanlara atA�f vardA�r. EAYer birileri A�A�kA�p Aziz Sancara��a nA?kleer santralin iyi bir AYey olduAYunu anlattA�rabiliyorsa, biz de A�A�kA�p A?mit Kaptana��a bunun kA�tA? olduAYunu sA�ylettirebilmeliyiz.a�?
A?mit Kaptan ne anlatA�yor?
Azimdiye kadar yedi sayA� A�A�kan a�?A?mit Kaptana�?, toplumsal kaygA�larA� olan, temiz toplum ve A�evre isteyen, muhalif ve sA�radan bir insan portresi A�iziyor. Karabey, a�?Ben eskiden A?mit Kaptana��a benziyordum ama kilo aldA�kA�a fiziksel olarak daha A�ok ayrA�AYtA�k. A�nsan ister istemez kendisini yansA�tA�yor. EtrafA�mda gA�rdA?AYA?m, tanA�dA�AYA�m insanlar hep A�izgime konu oldu. Mesela altA�ncA� sayA�dan itibaren kaptan arkadaAYA�m Nuri de kahramanlardan biri haline geldi. Halukcan isimli kaptan yardA�mcA�sA� A�ocuk, eski bir A�AYrencim; karakter A�zellikleri bire bir A�rtA?AYA?yor. A?mit Kaptan genelde kendiliAYinden maceraya atA�lmA�yor, bela gelip onu buluyor aslA�nda A�A?nkA? A?lkemiz rastlantA�lar A?lkesi… DoAYru zamanda, doAYru yerde ya da yanlA�AY zamanda, yanlA�AY yerde bulunduAYunuzda baAYA�nA�za her AYey gelebilir. A?mit Kaptan Marmarisa��te lider konumunda A�A?nkA? haksA�zlA�klara karAYA� A�A�kA�yor. Zengin de deAYil, turistleri yaz boyu gezdiriyor, kA�AYA�n da zar zor o parayla geA�iniyor. SA?per kahramanlarA�n aslA�nda pek mesleAYi yoktur ama benim kahramanA�mA�n maddi sorunlarA� da olmalA�ydA� ki, buradan da bir A�atA�AYma oluAYturabileyim. AmacA�m zaten sokaktaki insanA�n kahraman olabilmesiydi. Marmarisa��e yolu dA?AYen olursa etrafA�na baksA�n, belki A?mit Kaptana��A� gA�rebilir. Zaten A?mit Kaptan isminde gemi ile yurt dA�AYA�na A�A�kan biri de varmA�AY, bazA� insanlar a�?A?mit Kaptana��A� tanA�yoruma�� diye mesaj atA�yorlar.
Benim denizle A�ok iliAYkim yoktur ama deniz serbesttir, sA�nA�rlarA� yoktur. O yA?zden hikayeyi bir kaptan A?zerinden kurguladA�m. a�?Deli Kaptana�? isminde de bir amcasA� vardA�r A?mit Kaptana��A�n. ODTA?a��den atA�lan A?mit Kaptana��a bu iAYe yapmasA� iA�in teknesini de o verir zaten. Bir de bu amcanA�n korsan bir arkadaAYA� var, yardA�mcA� olur bizim kaptana. KorsanlA�k kA�tA? bir AYey ama biraz daha dA?zene isyan eden, A�zgA?r ruhlu, biraz da sert bir karakter olarak betimlenebilir. DA?AYA?nsenize, eskiden her A?lkenin korsanA� varmA�AY ve mesela A�ngiltere iA�in asA�lacak pozisyonda olan adam, A�spanya iA�in bir kahraman. OsmanlA� iA�in A�alA�AYan korsanlar da vardA�a�? diyor.
A?mit Kaptan, toplumun bir kesimini temsil ediyor
AmacA�nA�n daha geniAY kitlelere ulaAYmak olduAYunu belirten Karabey, emekli olduktan sonra A�izime daha fazla vakit ayA�rabileceAYini vurguluyor. A�izgi romanA� tek kiAYi olarak deAYil, birkaA� A�izerle birlikte hazA�rlamak istediAYini kaydeden Karabey, a�?A�izgi romanA�n kapaklarA�nA� SadA�k Bilici arkadaAYA�m yapA�yor, son sayA�larda kurAYun kalemle yaptA�AYA�m A�izimleri de bilgisayarda o A�iniliyor. Zagor ve Mister Noa��nun editA�rlA?klerini yapan A�izgi roman eleAYtirmeni Lami Tiryaki ile de ilk sayA�dan beri A�alA�AYA�yoruz. Bir de Aykan Sever vardA� Anarresa��ten, ve ilk A?A� sayA�yA� oradan bastA�k zaten. SonrasA�nda orasA� kapanA�nca, dA�rdA?ncA? sayA�yA� 2009 yA�lA�nda Paydosa��tan A�A�kardA�k. a�?EleAYtirel Pedagojia�? dergisini de A�A�karan A?nal A�zmen, a�?getir, biz basalA�ma�� deyince, gA�tA?rdA?m, AYimdi el deAYiAYtirdi ve A�izgi romanA�m fuarlara da gA�tA?rA?lmeye baAYlandA�a�? diye anlatA�yor.
96 sayfa A�A�kan a�?A?mit Kaptana�?A�n metinlerini daha A�ok Lami Tiryaki yazA�yor. AltA� yA�llA�k sendika yA�neticiliAYinin ardA�ndan A�izime daha fazla aAYA�rlA�k vermeye baAYlayan Hakan Karabey, a�?A?mit Kaptana��A� okuyan biri, benzer kaygA�larA� varsa kendisini bulur. KahramanA�mA�z toplumda bir kesimi temsil ediyor, okuduAYu gazeteden gA?nlA?k yaAYamA�na kadar… Hedefim devam ettirebilmek ama sadece benim adA�mla anA�lsA�n istemiyorum, baAYka A�izerler de olsun istiyoruma�? diyor.