Türk Balıkçılık Sektörü’nün Ortak Piyasa Düzeni’nin etkin şekilde hazırlanmasına katkı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İspanya Krallığı Galiçya Bölgesel Hükümeti işbirliği ile yürütülen, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Su Ürünleri Üretici Örgütleri ile Bakanlık İl Müdürlüklerinin Ortak Piyasa Düzeni ile Uyumlu Olarak Kapasitesinin Geliştirilmesi” Eşleştirme Projesi eğitim toplantısı yapıldı

HABER MERKEZİ – Tarım ve Orman Bakanlığı ile İspanya Krallığı Galiçya Bölgesel Hükümeti işbirliği ile yürütülen, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Su Ürünleri Üretici Örgütleri ile Bakanlık İl Müdürlüklerinin Ortak Piyasa Düzeni ile Uyumlu Olarak Kapasitesinin Geliştirilmesi” Eşleştirme Projesi eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Proje, Türk balıkçılık sektörünün ortak piyasa düzenini etkin şekilde yürütülmesi konusunda katkı sağlıyor. Su ürünleri kooperatif yönetici ve ortaklarının katıldığı eğitimde, AB’deki uygulamalar anlatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın İl Müdürlükleri’nin ve üretici grupların kurumsal kapasitelerini geliştirmelerini sağlamayı hedefleyen proje, bu amaçla, Bakanlık tarafından seçilen şehirlere seyahat edilerek, Avrupa’daki üretici örgütler hakkında bilgi vermek ve bu alandaki İspanyol deneyimini ve üretici birliğinin getirdiği faydaları anlatmak amaçlanıyor. Proje ile ayrıca stok değerlendirmesi için idare tarafından veri toplanmasının önemine ilişkin olarak bilgilendirme, pazar geliştirme ve balık tüketiminin teşvik edilmesi ihtiyacına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesini hedefleniyor.
Projenin devamı olarak; teknik ve kurumsal geliştirmeler sayesinde profesyonel örgütler oluşturulması noktasında Türk Balıkçılık Sektörü’nün Ortak Piyasa Düzeni’nin (OPD) etkin şekilde hazırlanmasına katkıda bulunmak amacıyla, AB’nin Ortak Balıkçılık Politikasının Ortak Piyasa Düzeninde Avcılık ve Yetiştiricilik Yapan Üretici Örgütlerinin (POs) rolleri ve önemi, su ürünlerinin pazarlanması ile üretim ve pazarlama planlarının uygulanması konularında İl Müdürlüğü personeline yönelik eğitim, İspanya’dan gelen uzmanlar tarafından gerçekleştirildi. Proje kapsamında ayrıca 16-18 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da eğitim düzenlenecek.