Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 daraldı

İktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı yüzde 28,8 ile “tarım, ormancılık ve balıkçılık” sektöründe gerçekleşti

ANKARA – Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 küçüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 azaldı.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın ikinci 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 1 trilyon 24 milyar 226 milyon lira olarak gerçekleşti.
GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 3,4 arttı, sanayi sektörünün yüzde 2,7, inşaat sektörünün yüzde 12,7 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 0,3 azalış gösterdi.
AA Finans’ın “Büyüme Beklenti Anketi”ne katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması, Türkiye ekonomisinin 2019’un ikinci çeyreğinde yüzde 1,8 daralacağı yönünde olmuştu.
Yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,4 küçülen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte de yüzde 1,5 daralma gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 daraldı. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 15 artarak 1 trilyon 24 milyar 226 milyon lira olarak gerçekleşti.
GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, tarım sektörünün toplam katma değeri, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,4 arttı. Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 2,7, inşaat sektörünün yüzde 12,7 ve hizmetler sektörünün yüzde 0,3 geriledi.
Büyüyen sektörler 
İktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 28,8 ile “tarım, ormancılık ve balıkçılık” sektöründe görüldü.
Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı.
Hane halkı nihai tüketim harcamaları yüzde 1,1 azaldı
Hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 1,1 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,3 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 22,8 geriledi.
Mal ve hizmet ihracatı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 8,1 artarken, ithalatı yüzde 16,9 azaldı.
İş gücü ödemelerinde yüzde 21,1 artış
İş gücü ödemeleri yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,1, net işletme artığı/karma gelir yüzde 9,9 yükseldi. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 35,6 iken bu oran yılın ikinci çeyreğinde yüzde 37,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 47,2’den yüzde 44,6’ya düştü.