Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçüldü

İktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 8,8 ile “kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri” sektöründe gerçekleşti

ANKARA – Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 azaldı.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın ilk 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 914 milyar 699 milyon lira olarak gerçekleşti.
GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 2,5 arttı, sanayi sektörünün yüzde 4,3, inşaat sektörünün de yüzde 10,9 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 4 azalış gösterdi.
AA Finans’ın “Büyüme Beklenti Anketi”ne katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması, Türkiye ekonomisinin 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 2,5 daralacağı yönünde olmuştu.
Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre, geçen yılı yüzde 2,6 büyümeyle geride bırakan Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 daraldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH verilerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye ekonomisi, yılın birinci çeyreğinde yüzde 2,6 küçüldü. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 16 artarak 914 milyar 699 milyon lira olarak gerçekleşti.
GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, tarım sektörünün toplam katma değeri, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2,5 arttı. Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 4,3, inşaat sektörünün yüzde 10,9 ve hizmetler sektörünün yüzde 4 geriledi.
İktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 8,8 ile “kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri” sektöründe görüldü.
Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttı.
Hane halkı nihai tüketim harcamaları yüzde 4,7 azaldı
Hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 4,7 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,2 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 13 geriledi.
Mal ve hizmet ihracatı, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 9,5 artarken, ithalatı yüzde 28,8 azaldı.
İş gücü ödemelerinde yüzde 20,9 artış
İş gücü ödemeleri yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,9, net işletme artığı/karma gelir yüzde 10,8 yükseldi. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 38,3 iken bu oran yılın birinci çeyreğinde yüzde 39,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 43,3’ten yüzde 40,8’e düştü.