Türkiye her zamankinden daha sosyal

Türkiye’de insanlar her gün 7 saat 15 dakikalarını internette geçiriyor; sosyal medyada geçirilen süre ise 2 saat 46 dakika

A. Ercüment ÖZKAYA –  Türkiye’de son bir yılda internet kullanan kişi sayısının 5 milyon; aktif sosyal medya kullancısı sayısının da 1 milyon arttığı belirlendi.
Global sosyal medya ajansları We Are Social ve Hoot Suite tarafından yayınlanan “Dijital Türkiye 2019” raporuna göre, 82,4milyon nüfusa sahip Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 98’I cep telefonu kullanıyor. Akıllı telefon kullanan yetişkinlerin oranı ise yüzde 77.
Her iki kişiden biri masaüstü bilgisayarya da laptop, her dört kişiden biri de tablet bilgisayar kullanıyor.Türkiye’de hemen her evde en az bir televizyon bulunurken (yüzde 99), akıllı saat, bileklik, sanal gerçeklik gözlükleri gibi giyilebilir teknoloji ürünü kullananların oranı ise yüzde 9 olarak tespit edildi.
Nüfusun yüzde 72’sine karşılık gelen 59,4 milyon kişi internet kullanırken, bunların 56,3 milyonu internete telefonlarından bağlanıyor.
RapordaTürkler’in günde ortalama 7 saat 15 dakikalarını internette geçirdiklerinin altı çizilirken, bu sürenin 2 saat 46 dakikası da sosyal medyada harcanıyor.
Rapor, Türkler’in günde ortalama 3 saat 9 dakikalarını televizyon izleyerek, 1 saat 15 dakikalarını da müzik dinleyerek geçirdiklerini de ortaya koyuyor.
DijitalTürkiye 2019 Raporu’nagöre, Türkiye’detoplam 52 milyon sosyal medya kullancısı bulunuyor ve bunların 44 milyonu sosyal medyaya mobil cihazlarla bağlanıyor.
Türkiye’de 43 milyon Facebook, 38 milyon Instagram, 9 milyon Twitter, 7.3 milyon Linkedin, 6.35 milyonda Snapchat kullanıcısı bulunuyor.
39,3 MİLYON E-TİCARET MÜŞTERİSİ
Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucuortağı GüçlüKayral, rapordaTürkiye’nin E-Ticaret potansiyelinin de ortaya konulduğunu belirterek, “Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) Pazar büyüklüğü araştırmasındansonra en kapsamlı raporolan DijitalTürkiye 2019’a göre, nüfusun yüzde 48’i, yani 39.3 milyon kişi e-ticaret müşterisi. Türkiye’de kişi başı ortalama152 dolar tüketim malları için internetten alışveriş yapılıyor” dedi.
GüçlüKayral, 59,4 milyon kişi, günün 7 saat 15 dakikasını internette geçirirken bunun sadece 39.3 milyonunun e-ticaret müşterisi olmasının yeterli olmayacağını savunarak, “Buyüzden de e-ticaretin genel perakende içindeki payı yüzde 4-5’i geçmiyor. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 9-15 aralığında. Dijital vitrinlere bakmakla yetinen 20 milyon internet kullanıcısını, özellikle sosyal medya kullanılarak dükkanlara çekmeyi başarırsak, halen 50 milyar Lira düzeyinde olan e-ticaret sektörünün büyüklüğü 100 milyar lirayı aşar. Böylelikle gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabiliriz” diyekonuştu.