Türkiye’de arazi tahribatına karşı “Karar Destek Sistemi” kurulacak

ANKARA – Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Yukarı Sakarya Havzası Projesi kapsamında Ankara, Eskişehir ve Kütahya’da Karar Destek Sistemi (KDS) kurulacak. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, Örgütün, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüttüğü ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından fonlanan, “ATD Yaklaşımının Ulusal Düzeyde Yaygınlaştırılması Maksadıyla Yukarı Sakarya Havzası’nda Uygulanarak ATD Hedeflerinin Oluşturulmasına Katkıda Bulunulması Projesi” Aralık 2019’da başladı. Proje, Yukarı Sakarya Havzası’nda arazi tahribatının dengelenmesi için hedef belirleme, planlama ve uygulamaya yönelik model geliştirmeyi amaçlıyor. ATD yaklaşımı havzada uygulanacak ve ulusal düzeyde yaygınlaştırılacak. Proje, ATD hedeflerini eylemlere çevirecek dönüşüm çalışması olarak görülüyor. Bu kapsamda kurulacak KDS, projenin önemli çıktılarından olacak. Yukarı Sakarya Havzası’nda uygulanacak KDS ile arazi bozulmasının önlenmesi ve çok sektörlü arazi kullanım planlama süreçlerinin güçlendirilmesi sağlanacak.KDS’nin oluşturulma süreci yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına rağmen proje paydaşları ve ortaklarıyla gerçekleştirilen çevrim içi toplantılarla yürütülüyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı ve paydaşlarla kurulan iş birliğiyle mevcut sistemlerin ve verilerin değerlendirilmesi, paydaşlardan geri bildirimler alınması ve akademisyenlerin sürece dahil edilmesiyle KDS’nin genel çerçevesi oluşturulacak. FAO teknik desteği ve Tarım Orman Bakanlığı ilgili birimlerinin katkılarıyla kurulacak KDS’nin yönetimini bakanlığın ilgili birimleri yapacak. KDS’nin tasarımı, karar vericilerin farklı arazi kullanımları ve uygulamaları arasındaki üstünlükleri ve sinerjilerin analiz edilmesini sağlayacak. Sistem, ATD göstergeleri için arazi örtüsü, toprak organik karbon ve toprak verimliliği tanımlanması, test edilmesi ve kalibrasyonunu içerecek.